xoves, 15 de setembro de 2016

As pensións galegas, baixo mínimos

Un de cada dous xubilados cobra unha pensión inferior ao salario mínimo.  

Un de cada dous xubilados galegos teñen unha pensión que non chega a atinxir o SMI, o salario mínimo. O que significa que hai 256.000 pensionistas que cobran menos de 655 euros ao mes. Unha porcentaxe moi superior á media española, onde 'só' o 39,3% destas pensións fican por baixo do SMI, 15 puntos menos (na Galiza é o 55%). Non é a única diferenza de comparar Galiza e España. Mentres o 21% das pensións de xubilación españolas se enmarcan no tramo entre os 655 e os 1.000 euros apenas o 18% das galegas se moven nese nivel.
Mais a fenda é maior se imos ao tramo das pensións entre 1.000 e 2.000 euros. Case 3 de cada 10 xubilados españois (en conreto o 27,8%) cobran estas prestacións. Na Galiza tan só o 19% (9 puntos menos que a media do Estado) dos pensionistas gozan de xubilacións por esa cuantía. E con pensións por riba dos 2.000 euros? Pois o 11,7% dos xubilados españois gozan desas prestacións mentres en Galiza a porcentaxe anda no 7,3%.
Segundo datos do IGE 303.666 fogares galegos teñen como sustentador principal a persoas de máis de 65 anos. En 5 anos, de 2011 a 2015, as pensións menores de 1.000 euros só gañaron un 0,1%, practicamente estabilizáronse, e as de maior contía perderon un 3,8% do seu poder adquisitivo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario