mércores, 28 de setembro de 2016

As universidades públicas perden un de cada catro docentes en cinco cursos

Un informe sinala un “uso inadecuado” da figura do profesor asociado.

Menos docentes e máis precarios. Ese é o panorama laboral das universidades públicas catalás tras os tijeretazos dos últimos anos. Un informe do Observatorio do Sistema Universitario (OSU) revela que as facultades públicas han perdido case a un de cada catro profesores no últimos cinco cursos. Ademais, a temporalidade agravouse: a medida que caía o persoal estable, disparábanse os contratos temporais, un réxime que xa afecta ao 51% dos docentes. Os expertos alertan de que a contratación de persoal predoctoral e postdoctoral tamén se converteu en anecdótica.
Os persoais actuais das universidades públicas catalás pouco ou nada teñen que ver coas que poboaban as aulas 10 anos atrás. Para empezar, polo número global de profesores: o persoal docente e investigador reduciuse un 23% desde 2010, último ano no que se rexistrou unha tendencia á alza. Ademais, o groso do persoal xa non é funcionario. Este grupo pasou de representar o 52% dos docentes en 2005 a ser apenas o 37% o ano pasado.
Os contratos que se converteron “case en testemuñais”, en palabras dos autores do informe, son os do persoal predoctoral e postdoctoral. As incorporacións de persoal axudante “desapareceron” segundo o estudo e o resto de contratos predoctorales “sufriron fortes recortes”. “Algún ano non se convocaron ou as convocatorias foron practicamente simbólicas”.
Aos recortes que empezaron a executarse en 2011 sumouse a inestabilidade laboral dos contratos que se facían. A pesar de que a normativa esixe que os contratos temporais non afecten a máis do 40% do persoal total, este réxime contractual xa está implantado en máis da metade dos docentes.
Os autores do informe tamén fan súa unha queixa recorrente da Sindicatura de Conta e sinalan un “uso inadecuado” da figura do profesor asociado —un profesional en exercicio da súa especialidade, que compaxina un posto de traballo externo coa docencia a tempo parcial—. Na última década, a contratación de profesor asociado subiu case un 30% (en 2015 eran 7.161). “A contratación inadecuada de profesorado asociado é unha forma de precarización das condicións laborais porque se trata de contratos a tempo parcial, pola temporalidade dos contratos, pola falta de recoñecemento das tarefas levadas a cabo e tamén polas baixas retribucións aplicadas”, reza o informe.
Pero a precarización dos docentes universitarios non queda só no réxime contractual. O peto dos profesores tamén se viu afectados. “En termos reais [descontando a inflación], as retribucións foron á baixa desde hai 25 anos (...), de forma que se atopan a nivel dos anos 80”, apunta o estudo. Un catedrático cobraba en 1988 entre 25.000 e 30.000 euros de media, cifra que aumentou en 1991 coa reforma retributiva á alza ata 40.000 euros e que se sitúa en 2015 en preto de 80.000 euros (o que equivalería a uns 30.000 euros de 1988).

Ningún comentario:

Publicar un comentario