xoves, 30 de abril de 2015

Xa poden colexiarse no CPETIG as persoas graduadas en Enxeñaría Informática

O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia vén de informar que as persoas que teñan título universitario de Grao en Enxeñaría Informática xa poden colexiarse no CPETIG, en virtude dos novos estatutos do colexio, acordados pola asemblea xeral da entidade profesional celebrada en novembro do pasado ano e publicados no DOG o 10 de abril. “Deste xeito”, sinala a plataforma que preside Marcos Mata, “fica ampliado o abano de profesionais colexiábeis, que ata o de agora reducíase aos titulados en Enxeñaría Técnica en Informática”. Asemade, poden colexiarse as persoas en posesión de títulos universitarios homologados con algún dos dous devanditos.
Segundo nos informa a entidade galega, os estatutos do CPETIG tamén permiten darse de alta como “precolexiadas” ás persoas que estean a cursar estudos de Informática, con dereito ao emprego dos servizos básicos e optativos do colexio, así como ás actividades que organice”. A “precolexiación”, sinala o colexio, é de balde. O CPETIG tamén lembra que está activo o Plan Colégate 2014-2015, creado para incrementar a integración dos nosos profesionais na entidade e intensificar así a defensa dos intereses profesionais “con substanciais vantaxes”, recorda o colexio, “como por exemplo un desconto do 25% da cota anual para os colexiados por cada colega que recomenden e un desconto do 50% da cota anual para a persoa recomendada”. Sinalar por último que os estatutos atópanse en liña nun documento en PDF achegado polo CPETIG.

Ningún comentario:

Publicar un comentario