mércores, 22 de abril de 2015

Cinco autonomías plantan a Wert polos exames de reválida da Lomce

  • Piden que se negocie o decreto das novas avaliacións e un cambio nas bolsas

  • Máis bolseiros pero máis pobres
 O ministro de Educación, José Ignacio Wert, sufriu este martes un novo paro dos responsables autonómicos de educación nas que non goberna o PP para reclamar unha negociación do decreto das novas avaliacións e un cambio no sistema de bolsas. Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE), Canarias (CC- PSOE), Cataluña (CiU) e País Vasco (PNV) solicitaron ao Ministerio de Educación que retire o decreto que regula as futuras avaliacións de alumnos. Juntas suman máis da metade do alumnado de España.
"Negámonos a asistir como meros espectadores ao continuo desprezo ao profesorado e á depreciación constante das competencias da autonomía que persegue a Lomce", leron nun comunicado o ministro ao inicio da que é previsiblemente a última conferencia sectorial da lexislatura antes das próximas eleccións rexionais e locais de maio. Pedíronlle que paralice o calendario de implantación" das avaliacións e revisar "conxuntamente, con datos obxectivos, o impacto que está a ter o modelo de asignación de bolsas e axudas ao estudo".
Wert reunírase coas comunidades autónomas para mostrar o borrador do real decreto de avaliacións e o que regula as bolsas. A reforma educativa do PP prevé exames ao rematar as etapas educativas de Primaria, Secundaria e Bacharelato. Para os estudantes de 4º de ESO e de 2º de Bacharelato, ademais, serán reválidas. É dicir, se non aproban eses exames, conseguen o título e non poden seguir estudando. O exame de final de Bacharelato, que substitúe a Selectividade a partir de 2017, é un test con 350 preguntas de respostas múltiples.
Wert considerou despois que é "imposible" atender a "esixencia" de retirar eses dous proxectos por razóns do calendario de implantación da Lomce no caso das avaliacións e para poder publicar a tempo a convocatoria de bolsas. En nome os conselleiros do PP, falou Marcial Marín, representante de Castela- La Mancha, considerou que os representantes das autonomías que abandonaron a reunión pretendían "facer batallas ideolóxicas a 32 días das eleccións".
As cinco comunidades opostas ás reválidas, que compareceron antes da reunión co ministro, denuncian que estas avaliacións invaden as súas competencias e que servirán para expulsar alumnos do sistema educativo. Luciano Alonso, conselleiro de Andalucía, pediu que se retiren para que os estudantes de ESO e Bacharelato non se xoguen o seu futuro "a unha soa carta". A conselleira de Educación de Asturias, Ana González, considera que avaliar os contidos nun test é "antipedagóxico por memorístico". O Ministerio de Educación fará públicas as notas dos centros, o que permitirá comparacións e rankings entre eles e por comunidades. Para Ana González, isto servirá "para a expulsión do alumnado e do profesorado de centros con dificultades" que obteñan peores resultados.
O conselleiro canario, José Miguel Pérez García, engade que o novo modelo "nos está a retrotraer para poñernos moito máis atrás de 1970". Destaca que inclúe "contidos aos que o ministerio obriga" e con "sistemas pedagóxicos que quedaron na noite dos tempos". "Imos cara ao modelo do sueste asiático, na que os alumnos pasan a maior parte do tempo en academias para adestrarse neste tipo de test,".
Joan Mateo, secretario de Políticas Educativas en Cataluña, sinalou que as probas esixen "consenso con cada unha das comunidades autónomas". Comparte que non servirán para medir a calidade das ensinanzas. "Toda a estratexia está basicamente orientada á comprobación da implementación do currículo no conxunto de todo o Estado". A viceconselleira de Educación do País Vasco, Arantza Aurrekoetxea, denunciou que "dende o principio desta lei [a Lomce] non houbo forma de participar". Critica tamén a "invasión" das competencias autonómicas. "O obxectivo é uniformizar, centralizar para en último termo controlar", engadiu.
As bolsas quedan como están
O Ministerio de Educación presentou tamén ás comunidades o real decreto de bolsas, que mantén o sistema actual de albores de renda e continúa cunhas notas de corte que, no caso da Universidade, esixe unha cualificación superalo ao aprobado para obter axudas (5,5 no primeiro curso e 6,5 para mantela) e que divide a contía nunha parte fixa e outra variable. O modelo supuxo unha media de case 500 euros menos por alumno e axuda, segundo datos do propio ministerio. Wert anunciou que para este curso se espera que a contía suba unha media de 100 euros por alumno.

Ningún comentario:

Publicar un comentario