xoves, 30 de abril de 2015

Proposta da CTNL para os programas das eleccións municipais 2015

A CTNL insta a todas as organizacións políticas a incluíren no seu programa para as eleccións municipais de 2015, cando menos, o seguinte punto relativo á política lingüística desde o concello, e complementario a outras propostas que se poidan ter para a normalización da lingua galega:
Poñer en valor a lingua propia e fomentar o seu uso e prestixio en todas as accións do concello e en todos os ámbitos e sectores do municipio, para o que se creará (ou potenciará e consolidará, de ser o caso) un servizo de normalización lingüística (SNL) estable (ben propio, ben compartido con outros concellos, no caso de concellos pequenos), dotado de recursos humanos e partida orzamentaria suficiente, e que planificará, xestionará e executará as accións e medidas axeitadas para o fomento do uso e prestixio do galego en todos os ámbitos sociais.

Máis información no web da CTNL.

Ningún comentario:

Publicar un comentario