venres, 17 de abril de 2015

Galicia ten os docentes peor pagados de todo o Estado

Un mestre galego cobra case 400 euros menos que un mestre do País Vasco. Unhas diferencias que veñen dadas, sobre todo, polos complementos retributivos diferentes entre autonomías. 

Os docentes galegos son os peor pagados de todo o Estado. E, iso, a pesar de que o presidente da Xunta e o seu goberno insisten unha e outra vez en suliñar os esforzos que fan para manter uns dos “mellores” servizos públicos de España.
 
Segundo un estudo comparativo da Federación de Ensino de UXT que recolle as retribucións dos mestres, do profesorado técnico de Formación Profesional (FP) e de Secundaria deste curso, os mestres de Galicia cobran 1.971,62 euros, os de FP,  2.081,19  e os de secundaria,  2.231,26 euros. Un soldo que é case 400 veces inferior ao que cobran os seus colegas do País Vasco.
 
O informe destaca grandes diferenzas ao estudar o soldo base e complementos xerais como destino, unhas variacións que aumentan se se ten en conta a antigüidade ou outros complementos. Así, no soldo base máis complemento de destino e complemento específico, que deberían ter a mesma contía, obsérvanse variables diferentes, de forma que a contía total a percibir polo docente é menor por mes en Galicia e Aragón fronte aos maiores soldos que se dan en Euskadi e Cantabria.
 
Así, mentres que o salario bruto mensual dos mestres de Galicia, Aragón e Cataluña é de 1.971,62 euros; 1.981,65 euros e 1.990,99 euros, respectivamente, os de País Vasco, Cantabria e Castela-a Mancha son de 2.335,83 euros; 2.156,86 euros e 2.143,91 euros, respectivamente.
 
Diferenzas similares atópanse nas retribucións do corpo de profesores técnicos de FP e de Secundaria. O informe tamén apunta que o salario docente mellórase con outros complementos retributivos como os relacionados coa antigüidade (trienios e sexenios), o desempeño de postos de carácter singular, tutorías, coordinacións, compensatoria, departamentos ou itinerancias. “É nesas contías onde se observan maiores diferenzas dunha comunidade a outra e, ademais, non en todas son recoñecidas", sinala.
 
Por iso, UXT critica a perda de poder adquisitivo ocasionada polos “recortes e a conxelación continuada que en materia salarial veñen sufrindo os docentes desde o 2010" e reclamou ás administracións "unha aposta decidido para valorar e retribuir o traballo docente recoñecendo o seu papel no desenvolvemento educativo territorial".

Ningún comentario:

Publicar un comentario