sábado, 23 de xaneiro de 2016

Particularidades culturais

A sociedade galega amosa características propias en certos hábitos de ocio e cultura.

Debido ás posicións pouco favorables que a nosa sociedade ocupa en canto a prácticas culturais no conxunto do Estado destacan precisamente unha serie de indicadores que nos sitúan por riba da media. Desde o interese por actividades creativas ou a concentración do gusto pola lectura, repasamos unha serie de cuestións que singularizan a nosa sociedade. Rematamos o noso repaso do informe sobre Hábitos e prácticas culturais (I).

Ningún comentario:

Publicar un comentario