luns, 11 de xaneiro de 2016

A CIG ven de presentar conflito colectivo no TSXG

Esiximos a aplicación da Lei de Emprego Público de Galiza ao persoal traballador do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
 
Resúltanos sorprendente como todas aquelas normas e disposicións que restrinxen ou recortan dereitos son aplicadas inmediatamente ao persoal do Consorcio, case sen norma de transposición, en tanto aquelas normas que amplían ou restitúen dereitos ao persoal das Administracións Públicas teñen que ser reclamadas unha e outra vez polo noso sindicato para que os e as traballadores/as do Consorcio poidan gozar en igualdade de condicións que o resto do persoal (tal e como aconteceu cá xornada de verán).
A Lei de Emprego Público establece no seu Art. 4.b) que  dentro do seu ámbito de aplicación está o persoal dos Entes instrumentais da Xunta de Galiza (dos que o Consorcio forma parte).
Dende que esta Lei  foi aprobada no mes de maio a CIG solicitou repetidas veces dos xestores de persoal a aplicación desta norma, en especial á parte correspondente a permisos e licenzas; tendo sempre unha resposta negativa ou de silencio.
Tamén se  solicitou aos responsables da Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galiza que cumpriran e fixeran cumprir a lei aos entes dependentes da Administración tendo tamén a calada por resposta.
Neste momento actual de indefinición do Consorcio, no que debía de ser substituído pola  Axencia Galega de Servizos Sociais o día 1 deste mes, no que os postos de responsabilidade do Consorcio están vacantes, no que o persoal segue a agardar para que as súas condicións laborais e salariais se equiparen ao resto do persoal da Administración  e a calidades  dos servizos aos usuarios/as se manten pola implicación e compromiso do persoal traballador non resulta de recibo seguir a negar dereitos básicos, que a propia lei recoñece ou non sentarse a negociar como se afronta este período.
Seguiremos a denunciar, con todos os nosos medios, para que se respecten os dereitos dos traballadores e das traballadoras do Consorcio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario