martes, 15 de decembro de 2015

Reclamación unánime na zona polas liquidacións das garderías

Os concellos agardan a resposta da Xunta, que quere disolver o Consorcio.

A Xunta marcábase para o próximo 31 de decembro a disolución do actual Consorcio de Igualdade e Benestar, que xestiona escolas infantís e centros de día en toda a comunidade galega, para dar paso á nova Axencia de Servizos Sociais. Pero a dúas semanas da data prevista, alcaldes da zona dan por feito que o consorcio terá máis duración que o 2015: a cuestión fundamental son todas as alegacións pendentes de resolver, fronte ás liquidacións practicadas pola Xunta o pasado verán polas garderías da Galiña Azul da zona.
Así se expresa o alcalde de Silleda, Manuel Cuíña (PSOE), integrante tamén da executiva da Fegamp: «Non poden disolver ou consorcio porque ten débedas. Pero ese é un problema do Consorcio, non dous concellos», deixando clara unha vontade unánime en todos os municipios de Deza e Montes afectados polas reclamacións da Xunta de non abonar as elevadas liquidacións que se lles requiren. «Tampouco entendemos por que ou queren disolver», engade o rexedor silledense, quen considera que as fortes reclamacións de cantidades «foi un globo sonda, a ver que pasaba, sen ningún fundamento». En todo caso, deixa claro que si se crea unha nova entidade a Xunta terá que expor en detalle cales son as novas condicións, «e teremos que dar ou noso visto bo. Mentres, atémonos ao que está en vigor, e cumprimos co noso». Que non pasa, en ningún caso, polo pagamento dos 384.602 euros que lles reclamou a Xunta polo período do 2010 ao 2013. Cuíña asegura que Silleda cumpriu co pagamento do 30 % de gastos ordinarios que abonou o Concello, e entende como silencio positivo a falta de resposta da Xunta.
Máis conciliador móstrase o cerdedense Balseiros (PP), que ve no novo conselleiro boa disposición para liquidar unha reclamación de cantidades, coa que Cerdedo tamén está en desacordo: «Non creo que haxa un ánimo de esquilmar aos concellos», subliña. Tamén Forcarei alegou contra a reclamación, aínda que a popular Belén Cachafeiro espera continuar ao amparo da Xunta.
A reclamación máis alta de toda a zona foi para Lalín, ao alcanzar os 870.000 euros: a negativa do Concello ao pagamento foi rotunda, sen que chegue ningunha resposta da Xunta aínda. No caso de Vila de Cruces, o alcalde Jesús Otero indicaba onte que tiveron unha reclamación de cantidades fai tres ou catro anos, sen que na actualidade lle conste unha nova demanda.

A Xunta apuntou a posibilidade de condonar un 50 % da débeda que esixira

A actuación da Xunta con respecto ás liquidacións pasadas aos concellos polos gastos das garderías non se entende entre alcaldes consultados. O silledense Manuel Cuíña é crítico: «Teñen un burato non Consorcio, e miraron a ver coábase. Xiraron as cartas de pagamento, pero logo xa co 50 % do reclamado saldaban a conta. Nós non imos pagar nin un 10 % nin un 2 %», porque entenden que cada concello abonou as cantidades que marcaban os distintos convenios. Nesa liña, subliña que máis aló das reclamacións individuais tamén a Fegamp defenderá aos municipios.
A rebaixa á metade da débeda reclamada estaría condicionada á incorporación á nova Axencia de Servizos Sociais. Nos concellos da zona, preocupados de como se resolverá a débeda reclamada, moi pouco sábese das condicións que rexerán na entidade chamada a substituír ao Consorcio.
Competencias no aire
En opinión de Manuel Cuíña, a substitución distará de ser inmediata: «Eu creo que ou Consorcio quédalle máis vida que este mes, seguro», porque recorda que están pendentes de asinar novos convenios coa Axencia de Servizos Sociais, e haberá que ter unha fórmula para seguir prestando o servizo mentres tanto. En todo caso, recorda que segundo a lexislación das administracións locais, os concellos con menor poboación tamén deixarán de ter competencias en servizos sociais co final do ano: e tampouco cre que esa condición se vaia a cumprir.
En todo caso, parece que se impón o diálogo entre Xunta e alcaldes: aínda que polo momento, non hai resposta ás alegacións municipais fronte ás reclamacións autonómicas.

A Estrada, Rodeiro e Agolada xestionan de forma autónoma os seus centros de educación infantil

Os centros de educación infantil da Estrada, Agolada e Rodeiro funcionan mediante xestión municipal, polo que non están incluídos no Consorcio de Igualdade e Benestar. Na capital de Tabeirós, o custo anual da gardería municipal rolda os 280.000 euros, con achegas de 40.000 euros da Xunta, xunto coas cotas de pais que varían cada ano en función da renda familiar dos usuarios, cunha media superior aos 40.000 euros. Con 102 prazas, na actualidade a ocupación rolda os 175 nenos: ten lista de espera, sobre todo no tramo de 1 a 2 anos, polo que está en marcha a construción dunha segunda gardería na zona da Baiuca: neste caso, si existe a posibilidade de que se integre na rede galega.
En Rodeiro, a gardería municipal púxose en marcha no ano 2005: coas súas 18 prazas cubertas ?hai dous para casos de urxencia? e lista de espera, o custo anual rolda os 53.500 euros; os pais abonan 60 euros mensuais por neno. No que respecta a Agolada, empezou a funcionar hai dous anos, e ocupa oito das 20 prazas dispoñibles. O custo anual cífrase ao redor dos 40.000 euros, que soporta practicamente na súa totalidade as arcas municipais, posto que as cotas son baixas para facilitar aos pais o uso do servizo en maior medida.

Ningún comentario:

Publicar un comentario