xoves, 17 de decembro de 2015

Afundación sanea contas e aumenta beneficiarios

Máis dun millón de persoas beneficiáronse dos proxectos e actividades desenvolvidos en 2015 pola Fundación Galicia Obra Social (Afundación), segundo datos da entidade presentados este martes. Trátase da primeira institución privada sen ánimo de lucro en Galicia, pola súa repercusión tanto no tecido social coma no cultural. 

Con ABANCA como único mecenas, Afundación di que alcanzou neste período a estabilidade e o equilibrio orzamentario recolleitos no seu plan estratéxico 2015-2019. O padroado da entidade reuniuse esta mañá na Sede de Afundación na Coruña nunha sesión ordinaria na que se revisaron os fitos do presente exercicio e aprobouse o plan de acción para 2016. 
 
Afundación consolidou en 2015 o seu novo proxecto, centrado nos tres ámbitos que define o seu plan estratéxico: a educación superior e a xeración de coñecemento, o envellecemento activo, e o fomento da formación e o desenvolvemento persoal a través da cultura. «Nestes doce meses levamos a cabo unha ampla transformación para materializar o noso proxecto de ser a primeira entidade galega sen ánimo de lucro –subliña o seu presidente, Miguel Ángel Escotet–. O motor que impulsa este movemento transformador é a chegada de ABANCA como mecenas único de Afundación, un feito que nos converte no músculo principal de responsabilidade social da primeira entidade financeira galega».
 
O Padroado de Afundación, que aprobou un orzamento para 2016 de 26 millóns de euros, pecha 2015 cunha redución do déficit do 26 %, situándose por enriba dos obxectivos marcados no seu plan estratéxico. «Estamos a ser eficaces e eficientes na execución do proxecto, cumprindo así cos obxectivos de estabilidade e equilibrio orzamentario que marcamos no noso plan estratéxico 2015-2019, así como no desenvolvemento de actividades de alcance, que permitan chegar ao maior número de beneficiarias e beneficiarios posible», comenta o director-xerente de Afundación, Pedro Otero. 
 
No ámbito da educación superior, a Escola de Negocios Afundación formou en 2015 a máis de 2000 persoas, subscribiu 30 convenios de formación coas principais institucións empresariais de Galicia e consolidou o seu proxecto de internacionalización, cun incremento do 33 % no número de estudantes procedentes doutros países, fundamentalmente de Latinoamérica. A Escola de Negocios é a primeira de Galicia, está entre as 20 máis destacadas de España, e foi recoñecida por oitavo ano consecutivo pola clasificación Eduniversal entre as 1000 mellores do mundo, unha posición na que a sitúa tamén a Asociación Asiática de Escolas de Negocios. 
 
Ademais, o centro educativo foi galardoado en 2015 co Premio Cantábrico Excelente á calidade na innovación e co segundo premio de Actualidade Económica na categoría de Educación e Investigación, dirixido a entidades que forman parte de CECA. O seu obxectivo para 2016 é potenciar a actividade académica interdisciplinar, a educación dixital presencial e a internacionalización mediante convenios con universidades de Europa, de América do Norte e de Asia, que se sumarán aos xa existentes con prestixiosas institucións académicas como a Haute École de Genevè, Regents University of London, Dublin Business School, Beijing International Studies University ou Georgetown University, entre outras. A escola desenvolverá así mesmo un programa de formación presencial e en liña, flexible e adaptado ás necesidades de cada estudante, cun modelo de aprendizaxe baseada en competencias.
 
Na área de envellecemento activo, Afundación alcanzou nos seus centros de maiores 11.300 socias e socios e implantou un novo modelo co obxectivo de poñer en valor a experiencia dos maiores, fomentando a súa participación na comunidade mediante programas interxeneracionais e voluntariado nos que participaron 400 persoas maiores e máis de 1000 nenos, un proxecto que foi recoñecido co segundo premio de Actualidade Económica na categoría de educación e investigación. O programa afianzarase en 2016 a través de novas actividades que potencien a participación activa dos maiores, co obxectivo de facer máis visible a este colectivo no conxunto da sociedade.  
 
No seu terceiro eixo estratéxico, o ámbito da promoción e a difusión cultural, Afundación consolídase como un dos principais dinamizadores socioculturais de Galicia. Así, as salas de exposicións da entidade acolleron 60 exposicións, con máis de 100.000 participantes, e desenvolvéronse 70 funcións escénicas e 50 proxeccións audiovisuais. Máis de 100.000 escolares participaron nas actividades programadas nos ámbitos escénico e musical e expositivo, traballando en colaboración cun total de 400 centros educativos. 
 
Afundación, como «unha casa aberta á sociedade», acolleu nas súas sedes e centros socioculturais 1100 actividades programadas por entidades dos máis diversos ámbitos, nas que participaron máis de 100.000 persoas. O obxectivo de Afundación nesta área é, segundo o seu plan de acción 2016, consolidar a súa oferta, ampliando os horarios de apertura das súas sedes e centros socioculturais; potenciar os proxectos expositivos vinculados ás coleccións de arte ABANCA e Afundación, declaradas pola Xunta de Galicia Ben de Interese Cultural (BIC), con especial énfase na divulgación dos artistas galegos, e estender os proxectos expositivos máis aló do ámbito das principais cidades galegas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario