martes, 15 de decembro de 2015

O gasto en innovación das empresas galegas caeu un 3,3 por cento

O descenso é maior que a media de España, que se situou no 2014 nun 2,1 por cento.

O gasto en innovación tecnolóxica de empresas en Galicia baixou un 3,3% en 2014 en relación co ano anterior, ata situarse en 466,55 millóns de euros, segundo a enquisa sobre innovación nas empresas do Instituto Nacional de Estatística (INE). Sobre o total estatal, onde o investimento tamén baixou, pero en menor medida (un 2,1%), o gasto da comunidade galega supón un 3,6%, dos 12.959,84 millóns de euros investidos en toda España. A enquisa do INE recolle, ademais, o número de empresas con actividades innovadoras na comunidade autónoma, que é de 973.
No conxunto estatal, o gasto en innovación tecnolóxica alcanzou os 12.960 millóns de euros no ano 2014, o que supuxo un descenso do 2,1% respecto ao ano anterior. Entre as actividades para a innovación destacaron as de I+D interna (que representaron o 49,8% do total do gasto en actividades para a innovación tecnolóxica), as de adquisición de maquinaria, equipos, hardware ou software avanzados (18,7% do total) e as de I+D externa (17,7%). O gasto en innovación tecnolóxica descendeu un 8,9% na industria e un 3,4% na agricultura no ano 2014. Pola contra, aumentou un 5,6% nos servizos e un 4,0% na construción.
As comunidades autónomas que tiveron maior gasto en innovación tecnolóxica no ano 2014 foron Comunidad de Madrid (36,6% do total nacional), Cataluña (24,1%) e País Vasco (10,2%).

Ningún comentario:

Publicar un comentario