venres, 18 de decembro de 2015

As universidades, motor para o crecemento

O presidente dos reitores españois detalla aos partidos políticos as necesidades dos campus para a próxima lexislatura.

Agora que se debaten programas políticos para conseguir mellores condicións de vida no noso país, as universidades españolas queremos trasladar á opinión pública algunhas ideas que permitan aumentar a súa calidade ao servizo da cidadanía. Pensamos, como premisa básica, na necesidade dunha maior autonomía para as nosas institucións que permita aplicar as políticas estatais e autonómicas coa flexibilidade suficiente para conseguir avanzar con maior rapidez cara á excelencia. Pero estamos tamén convencidos de que unha maior autonomía universitaria, debe ir acompañada igualmente por un mellor financiamento que alcance os niveis dos países europeos máis avanzados e por asegurar uns persoais de profesorado adecuadas.
Debemos garantir a igualdade de oportunidades no acceso e a permanencia na universidade de todos os cidadáns que desexen cursar estudos superiores. Iso significa máis dotación en bolsas e axudas ao estudo para todos os estudantes que o precisen ou merezan, axudas que nestes momentos son unha terceira parte da media dos países da OCDE.
A investigación que se fai no sistema universitario español representa máis do 60% da produción científica do noso país. A pesar dos escasos recursos que se destinan a estes fins, os universitarios demostramos o noso compromiso coa xeración do coñecemento. España ocupa hoxe a décima posición mundial en produción científica. Todas as autoridades pensan que a investigación e a súa transferencia á sociedade é o mellor camiño para saír da crise e xerar postos de traballo e riqueza. Paradoxalmente, no noso país, a primeira partida na que se recorta é neste capítulo. Así, a espiral de menos investigación, menos transferencia, menos crecemento baseado no coñecemento, está servida.
Avanzar pola vía da transferencia é fundamental para o cambio do tecido produtivo e a xeración de emprego que tanto precisamos en España. As universidades e as empresas debemos aumentar a nosa colaboración na formación de emprendedores. Datos recentes demostran que en España os universitarios son bos emprendedores e que as empresas que xeran son máis internacionais e facturan máis.
Debemos seguir incrementando a internacionalización das nosas universidades. É necesario continuar a negociación coas Administracións para simplificar os procesos que permitan vir a España a máis universitarios de todo o mundo. Neste sentido, debemos promover, entre outras accións, máis alianzas estratéxicas con outros sistemas universitarios, deseñar máis másteres, doutoramentos e programas internacionais e establecer unha estratexia coas embaixadas españolas.
Ata agora, en España non houbo unha política de Estado acordada para apostar por un sistema educativo universitario e por unha investigación que fose referencia internacional. É necesario concienciar á sociedade e ás forzas políticas da importancia de aumentar a calidade das nosas universidades e da transcendencia que este feito ten para o progreso do noso país. Por todo o anterior, necesitamos que a Universidade se vexa por parte dos Gobernos como un investimento imprescindible e non como un gasto.

Segundo Píriz Durán é presidente da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario