martes, 29 de novembro de 2016

O gasto das familias galegas en seguros creceu un 2,4% en 2015

O gasto das familias galegas en seguros creceu un 2,4 por cento 2015 con respecto ao ano anterior, fronte ao de descenso medio do -1,1 por cento experimentado a nivel nacional, segundo os indicadores 'Habits Big Data de AIS Group, que inclúen o gasto en seguros de fogar, saúde, automóbil e decesos e non de vida.

O gasto das familias galegas en seguros creceu un 2,4 por cento 2015 con respecto ao ano anterior, fronte ao de descenso medio do -1,1 por cento experimentado a nivel nacional, segundo os indicadores 'Habits Big Data de AIS Group, que inclúen o gasto en seguros de fogar, saúde, automóbil e decesos e non de vida.
Desta forma, o presuposto medio das familias de Galicia para o pagamento das súas pólizas pasou de 989,30 euros en 2014 a 1.013,13 euros en 2015.
Os españois destinan algo máis de 1.000 euros anuais por familia a asegurar os seus bens. Tendo en conta o total da poboación, deses 1.000 euros, o 45 por cento vai a pólizas de vehículos, o 21 por cento vai a seguros de saúde, o 20 por cento a fogar, e o 14 por cento a decesos.
Estas porcentaxes resultan tendo en conta o total da poboación española. Non obstante como non todas as familias teñen contratadas todas as pólizas a distribución difire segundo o perfil de cada fogar, informa AIS Group en nota de prensa.
É por exemplo, o caso que se dá cos seguros de saúde, pois só o 26,6 por cento dos fogares españois ten contratada polo menos unha destas pólizas. O gasto medio para estas familias neste tipo de seguros situouse nuns 755 euros anuais en 2015 (último dato dispoñible), o que supón o 45 por cento da súa inversión en seguros.
DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Xeograficamente, os que máis pagan polos seus seguros son os madrileños, que de media destinan uns 1.330 euros ao ano. Séguenos os cataláns, cun gasto medio por fogar de 1.185 euros, os vascos que alcanzan os 1.135 euros e os baleares con 1.120 euros ao ano. Tamén por enriba dos 1.000 euros están os cántabros (1.030 euros) e os galegos (1.015 euros).
No outro extremo atópanse os extremeños, o gasto medio dos cales en seguros é o máis baixo de toda España, con 801,50 euros. Tras eles están os aragoneses (825 euros) e os canarios (835 euros).
Non obstante, isto non sempre foi así. Se se compara o gasto medio en seguros en 2015 co do ano anterior, obsérvase como nas comunidades de Aragón, Baleares e Extremadura se produciron "notables caídas" no presuposto medio das familias para o pagamento das súas pólizas. Aragón é o caso máis evidente, pois a redución foi do 12,5 por cento, o que supón un descenso no gasto medio de case 120 euros por familia.
Tamén se produciron subidas, pero dun calibre moi inferior. Así, en Cantabria, a comunidade os fogares da cal máis viron incrementarse o seu gasto en seguros, a cifra media pasou de 980 euros a 1.030 euros. É dicir, un aumento na partida dun 4,7 por cento.

Ningún comentario:

Publicar un comentario