xoves, 3 de novembro de 2016

CEAPA considera que o Presidente do Goberno ten o deber de elixir á fronte o Ministerio de Educación e do Consello Escolar do Estado a persoas que poidan xerar consenso no conxunto da comunidade educativa

CEAPA considera que o Presidente do Goberno ten o deber de elixir á fronte o Ministerio de Educación e do Consello Escolar do Estado a persoas que poidan xerar consenso no conxunto da comunidade educativa e lémbralle que ten catro meses para cumprir completamente coas esixencias expostas pola organización o pasado 26 de outubro.
CEAPA trasládalle ao recentemente reelixido presidente do Goberno que debe elixir moi ben as persoas que decida poñer á fronte do Ministerio de Educación e do Consello Escolar do Estado. Se realmente desexa ter unha posibilidade de conseguir un pacto educativo, ten que pensar en persoas que poidan ser ben recibidas por todas as organizacións da Comunidade Educativa do noso país.
Nese sentido, debe descartar nomes de gurús educativos que protagonizasen espectáculos lamentables ao arrogarse papeis de supostos “expertos recoñecidos”, sendo con todo rexeitados pola inmensa maioría da Comunidade Educativa; que se dedicaron a tentar vender os seus “libros brancos” para facerse propaganda e tentar coar as ideas de quen lles encargaba eses panfletos ideolóxicos; que tentasen facer ver que tomaban en conta nestes as opinións daquelas entidades coas que non podían reunirse ao non ser considerados interlocutores válidos; que sexan financiados, xunto cos seus colaboradores, por poderes empresariais que fan negocio coa educación, cos que manteñen estreitos lazos e intereses económicos coincidentes. Moi ao contrario, necesitamos persoas que poidan ser vistas polas organizacións maioritarias do ámbito educativo como competentes para poder realmente concitar consensos ao seu ao redor, como figuras neutrais que poidan servir de puntos de unión e equilibrio entre as distintas posicións.
Nese sentido, debe descartar nomes de gurús educativos que protagonizasen espectáculos lamentables ao arrogarse papeis de supostos “expertos recoñecidos”, sendo con todo rexeitados pola inmensa maioría da Comunidade Educativa; que se dedicaron a tentar vender os seus “libros brancos” para facerse propaganda e tentar coar as ideas de quen lles encargaba eses panfletos ideolóxicos; que tentasen facer ver que tomaban en conta nestes as opinións daquelas entidades coas que non podían reunirse ao non ser considerados interlocutores válidos; que sexan financiados, xunto cos seus colaboradores, por poderes empresariais que fan negocio coa educación, cos que manteñen estreitos lazos e intereses económicos coincidentes. Moi ao contrario, necesitamos persoas que poidan ser vistas polas organizacións maioritarias do ámbito educativo como competentes para poder realmente concitar consensos ao seu ao redor, como figuras neutrais que poidan servir de puntos de unión e equilibrio entre as distintas posicións.
Tamén cabe lembrarlle ao presidente do Goberno que ten catro meses, ata febreiro do próximo ano, para cumprir coas tres esixencias que CEAPA, en representación de varios millóns de nais e pais deste país, trasladoulle o pasado 26 de outubro, día no que a sociedade española trasladoulle de novo mensaxes moi altos e moi claros: #NoalasReválidas, #NoalaLOMCE e #NoalosRecortesenEducación.
Ditas esixencias son, precisamente, as seguintes: eliminar as reválidas de forma definitiva, non nos serve só con gañar tempo anunciando algo supostamente novo que non é tal; poñer en marcha unha subcomisión parlamentaria para iniciar o proceso de derrogación da LOMCE, non a súa parcheo para salvala senón a súa derrogación tal e como quere maioritariamente a sociedade española; e aprobar unha nova norma lexislativa que asegure que non se recortará nin un só euro máis en educación, descartando por tanto camiñar no sentido do nefasto compromiso anunciado ás institucións europeas de quitarnos uns 5.000 millóns de euros máis.
Se cando cheguemos a febreiro estas cuestións non están debidamente atendidas, non deberá sorprenderse porque a sociedade española volva parar a educación deste país, como fixo o pasado 26 de outubro.
Señor presidente do Goberno, chegou a hora da verdade se realmente quere un pacto educativo e recuperar a credibilidade perdida ante a inmensa maioría da sociedade do noso país. Vostede decide.

Ningún comentario:

Publicar un comentario