martes, 29 de novembro de 2016

A CIG-Ensino presenta unha emenda á totalidade no Consejo Escolar do Estado para solicitar a retirada do proxecto que regula as reválidas

A CIG-Ensino reafirma a necesidade de paralizar e derrogar a LOMCE e con ela as reválidas
Mañá, día 29 de novembro, ás 10 horas, está prevista a reunión da Permanente do “Consejo Escolar del Estado” co obxecto de emitir por vía de urxencia o ditame sobre o proxecto de orde Ministerial pola que se determinan as características, o deseño e o contido das probas das avaliacións finais de ESO e do bacharelato para o curso 2016/2017, as datas máximas para realizar as avaliacións e resolver os procedementos de revisión das cualificación obtidas e os cuestionarios de contexto.
A CIG-Ensino presentará unha emenda á totalidade na que solicita a retirada de dita orde e se reafirma “na necesidade de derrogar, posteriormente, a LOMCE e con ela as reválidas, no convencemento de que é unha lei lesiva para a ensinanza pública porque aumenta a privatización e mercantilización da educación, promove a segregación do alumnado, reforza a confesionalidade, desterra a igualdade de oportunidades, elimina a xestión democrática dos centros e impide o dereito universal á educación. A isto hai que sumarlle o despropósito e o atropelo da súa implementación que desautoriza o traballo do profesorado e desconsidera ao alumnado”.
A CIG-Ensino reafírmase tamén en que as reválidas responden exclusivamente a unha concepción clasista, son unha aberración desde o punto de vista pedagóxico, centralizan e uniformizan máis aínda o sistema educativo desprezan a avaliación continúa, desconfían do traballo do profesorado, crean un ranking de centros, promoven un sistema educativo competitivo e abandonan ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Ningún comentario:

Publicar un comentario