xoves, 3 de novembro de 2016

EsCULcA presenta queixa á Valedora por tratos violentos e crueis a menores

O 31 de outubro  EsCULcA presentou Queixa xunto da Valedora do Pobo sobre o réxime de vida ao que estarían submetidas as persoas menores de idade en situación de desamparo ingresadas no centro San José - Hijas de la Caridad de Vigo, que asume a xestión do acollemento residencial de menores sob tutela administrativa da Consellaría de Política Social da Xunta de Galiza.
Os feitos relatados por diversos medios de comunicación (violencia e crueldade verbal e física) son moi graves e, segundo esculca, determinan a infracción de dereitos  fundamentais de menores , nomeadamente dos arts.10, 15 e 17 da CE de 1978.
Non semella que a tutela da Xunta teña sido eficaz para evitar estes feitos. Estima o noso Observatorio que o Valedor teria que ter incoado queixa de oficio e demanda que, de ainda non o ter feito, incoe queixa coas seguintes actuacións minimas: i) entrevista reservada cos menores. ii) exame do centro. iii) solicitude de testemuño das actuacións xudiciais arquivadas e actuacións preprocesuais da Fiscalía arquivadas. iv) actuacións íntegras da Inspección de Centros da Xunta de Galiza. v) reclamación de copia de informe pericial citado na información publicada.
Ver aqui o texto da queixa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario