venres, 4 de novembro de 2016

Enquisa sobre satisfacción de inicio do curso do Defensor do Pobo

Trátase dunha iniciativa novidosa do DdP, que é unha institución de control da acción do Goberno, dirixida a nais e pais de alumnos de centros sostidos con fondos públicos (públicos, privado-concertados). A idea é ter datos de contexto, como complemento ás queixas que se reciben en materia educativa, para orientar a actuación da institución.
O cuestionario é anónimo.
Acceder
Orixe: Encuesta sobre satisfacción de inicio del curso escolar | Defensor del Pueblo

A garantía do dereito á educación é unha das funcións primordiais do Defensor do Pobo. Para orientar as actuacións e contemplar a información que se obtén a través das queixas que se reciben, incluíuse na páxina Web desta institución un breve cuestionario sobre o inicio do curso escolar para ter coñecemento da opinión dos pais e nais dos alumnos sobre as cuestións que se expoñen.

O enchemento é sinxela e completamente anónima, e os datos que se obteñan só utilizaranse para o fin sinalado de orientar as actuacións e iniciativas da institución en materia educativa.

Rógase, que faga chegar esta carta á Asociación de Nais e Pais dese centro para dar a máxima difusión a esta iniciativa entre os seus asociados e, en xeral, entre as nais e pais dos alumnos e alumnas do centro, animándolles a colaborar coas súas respostas ao cuestionario, ao que se pode acceder a través da páxina Web da institución www.defensordelpueblo.es ou directamente mediante a seguinte ligazón:

https://www.defensordelpueblo.es/encuesta-sobre-satisfaccion-de-inicio-del-curso-escolar

Se teñen algunha pregunta ou suxestión que desexen trasladarnos sobre este asunto, pode poñerse en contacto connosco no correo electrónico:

inicio.cursoescolar@defensordelpueblo.es

Agradecendo de antemán a súa colaboración, saúdalle moi atentamente,Soledad Becerril


Defensora do Pobo

Ningún comentario:

Publicar un comentario