mércores, 9 de novembro de 2016

Educación non resolve aspectos craves da nova proba para a Universidade

O ministerio deixa no aire no borrador que negocia o distrito único ou como subir nota.

O Ministerio de Educación e as comunidades autónomas han comezado as reunións para deseñar contra reloxo as avaliacións externas de ESO e Bacharelato. Despois de que o propio Mariano Rajoy comprometésese a quitarlles o valor de reválidas (é dicir, que non haberá que aprobalas para obter o título) queda pendente concretar como serán os exames. A proba de Bacharelato substitúe á Proba de Acceso á Universidade, a PAU ou Selectividade.
O primeiro encontro, de carácter técnico, tivo lugar este martes con xefes de servizo e directores xerais das comunidades autónomas. Os representantes de Navarra e Cataluña non asistiron.
As rexións socialistas  presentaron unha proposta alternativa para que leve ao próximo Consello de Ministros do venres un Real Decreto que permita restablecer a Selectividade tal como estaba antes do cambio. Todas as comunidades autónomas, incluídas as gobernadas polo PP, pediron a Méndez de Vigo en outubro que prorrogase un ano a antiga Selectividade. Hai xa dous meses que empezou o curso e os alumnos non saben aínda como serán as súas probas.  O PSOE cre unha "irresponsabilidade" que se poñan en marcha agora estas probas en lugar de manter esa prórroga.
Os socialistas expuxeron tamén unha alternativa para deixar sen vixencia os artigos da LOMCE que contemplan estas avaliacións e o seu carácter de reválidas, un aspecto que Educación se comprometeu a solucionar "canto antes" despois do anuncio que fixo o presidente Rajoy durante o debate a súa investidura no que se comprometeu a que estes exames non sirvan para sacarse o título.

Máis peso do ministerio no deseño das probas

O borrador que regula as características das avaliacións finais de ESO e Bacharelato da LOMCE, que Educación entregou ás comunidades para negociar e datado o 6 de outubro, deixa en mans das comunidades autónomas as datas e as preguntas. As materias para examinar, os contidos e os estándares de aprendizaxe —o que deben saber os estudantes de cada materia— determínaos, en gran medida, o departamento que dirixe Íñigo Méndez de Vigo. A Selectividade deseñábana as comunidades autónomas con docentes de secundaria e Universidade.
Méndez de Vigo pediu aos alumnos nas súas últimas intervencións públicas que preparen as proba "coma se fose a Selectividade". Pero o certo é que hai diferenzas. O borrador da orde co que negocian, de 206 páxinas inclúe máis días de exame e máis materias das que avaliarse, incluídas doutros cursos. E deixa sen resolver a implantación do distrito único ou como subir nota, dous aspectos que tanto as comunidades como as Universidades pediran ao ministerio aclarar.
O distrito único supón que cada alumno faga un só exame e a nota sírvalle para optar a calquera campus, fronte ao que recolle a LOMCE, que permite a cada Universidade facer probas propias de acceso. Na práctica, hai un acordo case pleno entre rexións e campus para evitar a repetición de exames, pero as comunidades pedíranlle ao ministerio que o deixase fixado por escrito.
Un portavoz do ministerio replica que "o texto da orde non pode recoller o distrito único porque é a LOMCE [que é unha lei orgánica e por tanto de rango superior] a que establece a liberdade das universidades para establecer os seus propios criterios de admisión na universidade". O portavoz asegura que o acordo do Ministerio de Educación coa Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) establece que as universidades manterán os mesmos criterios que viñan aplicando coa PAU "polo que, na práctica, manterase o distrito único". A pesar dese acordo, tanto as universidades como as rexións pediran que o ministerio recolla ese aspecto concreto na normativa para evitar que haxa campus que poidan saltalo.
Igual ocorre coas probas para subir nota. Os alumnos que facían a Selectividade podían examinarse de dúas materias optativas da súa elección para obter ata catro puntos extra (de 10 á cualificación máxima de 14). Esa fórmula xa non existe.
A  universidades previron unha alternativa que desenvolveron os campus das nove comunidades que só teñen unha Universidade pública, o chamado Grupo 9. Estes decidiron que a puntuación seguirá sendo 14 e que igualarán a táboa de ponderacións (que sinala, por exemplo, que porcentaxe final representa Matemáticas para o que queira estudar Medicina) para que os alumnos saiban canto pode supoñer cada materia segundo a carreira á que opten. Desde o ministerio sinalan que é cada universidade a que debe fixar eses coeficientes.
O ministerio establece de forma pormenorizada neste borrador todas as materias e o que debe coñecer o alumno de cada unha delas e canto debe puntuar cada bloque de materias, tanto para a avaliación de ESO como a de Bacharelato. Desta forma, Educación asume gran parte do control do que se van a examinar os alumnos, o 80% na da ESO e o 70% na de Bacharelato.

A nota do exame

O borrador da orde mantén, como ocorría coa Selectividade, que o exame de Bacharelato poderase aprobar cun 4. A media para obter a cualificación final calcularase como ata agora, ponderando un 40% o resultado da avaliación final e un 60% a nota media do expediente académico do alumno en Bacharelato. Así mesmo, o texto indica que se reúnen os requisitos de acceso á Universidade cando o resultado é igual ou superior a 5 puntos.
As principais diferenzas entre as novas avaliacións e a Selectividade é que se empregarían catro días como máximo —cinco nas comunidades con lingua cooficial—, en lugar de tres —catro en autonomías con lingua cooficial—, e os alumnos examinaranse de contidos de 1º e 2º de Bacharelato, outro aspecto que distintas comunidades pediron cambiar.

Materias e datas
O borrador indica que os alumnos de 4º de ESO examinaranse de sete troncais —Xeografía e Historia, Lingua Castelá e Literatura, Matemáticas (aplicadas ou académicas) e primeira lingua estranxeira—, dúas materias troncais de opción e unha específica a elección do alumno que non sexa Educación Física, Relixión ou Valores. A nota final constará nun 70% da media das cualificacións obtidas nesa etapa e nun 30% a cualificación na avaliación final. Ademais, cada exame durará 60 minutos cun descanso mínimo de 15 minutos entre elas.
Os alumnos de Bacharelato examinaranse de oito materias: Catro troncais —Filosofía, Historia de España, Lingua Castelá e Literatura e primeira lingua estranxeira—; un troncal xeneral, dous de opción e unha específica, excepto Educación Física e Valores. Cada exame durará 90 minutos cun descanso mínimo de 20 minutos.
O borrador tamén sinala que as probas de avaliación final de ESO correspondentes ao curso 2016-17 en convocatoria única deberían finalizar antes do 24 de xuño; as de Bacharelato, antes do 10 de xuño. A convocatoria extraordinaria desta última, antes ao 8 de xullo e, no caso de facerse en setembro, antes do 9.

Ningún comentario:

Publicar un comentario