mércores, 30 de novembro de 2016

España é o segundo país europeo con máis nenos baixo o limiar da pobreza

Un informe de Save the Children conclúe que as axudas sociais son "claramente insuficientes para reducila"

España é o segundo país europeo con maior taxa de nenos vivindo en fogares baixo o limiar da pobreza, cun 29,6% (máis de 2,4 millóns de nenos), só é superado por Romanía e está lonxe da media europea do 21,1%, segundo un informe de Save the Children.

En toda Europa, máis de 25 millóns de nenos están en risco de pobreza ou exclusión social, segundo datos da oficina europea de estatística Eurostat recollidos por esta ONG na súa análise, que conclúe que todos estes nenos "conformarían o sétimo país máis poboado da Unión Europea".

Save the Children sinala que a pesar da recuperación económica do noso país nos últimos anos "as taxas de pobreza infantil seguen sendo das máis altas de Europa".

"Se ademais dos ingresos do fogar temos en conta se os pais traballan ou non e a capacidade para facer fronte aos gastos de alimentación, calefacción, roupa ou lecer dos nenos, España sitúase no quinto posto do chamado índice Arope, que mide a pobreza e tamén a exclusión social, cun 34,4% dos nenos nesta situación", sinala o informe.

Para esta ONG, España ten máis pobreza infantil "porque as axudas sociais, de acceso restrinxido e condicionadas a que os pais traballen son claramente insuficientes para reducila".

"A porcentaxe de nenos en risco de pobreza antes de recibir as axudas sociais é de 37,5% e logo das axudas queda nun 29,6%; é dicir, as axudas reducen a pobreza en 7,9 puntos porcentuais", puntualiza.

Compara esta situación con Irlanda, "un país que sufriu unha crise económica similar á nosa" e sinala que as súas axudas sociais "foron capaces de reducir a pobreza infantil en 27,3 puntos, pasando dun 44,3% de nenos en risco de pobreza a un 17% logo das prestacións".

A ONG lamenta que España só invista o 1,3% do PIB en protección social á infancia, mentres que a media europea é do 2,3%.

"Para acabar coa pobreza infantil hai que ter vontade política e investimento; todos os países teñen o deber de cubrir as necesidades dos nenos e asegurarlles un nivel de vida digno, con igualdade de oportunidades para todos", reclamou Andrés Conde, director xeral de Save the Children.

O informe tamén destaca que España é un dos países onde máis aumentaron as desigualdades sociais desde 2008, segundo a OCDE, e conclúe que "a desigualdade non é só unha das causas da pobreza, senón tamén unha das consecuencias".

"Os nenos nacidos en zonas económicas ou socialmente desfavorecidas, os que teñen algunha discapacidade ou os que proveñen dalgunha minoría ou familia migrante teñen máis posibilidades de vivir en situación de pobreza", advirte a ONG.

Ademais, denuncia unha diminución constante do gasto público en educación, que no caso de España reduciuse o 12% e na media europea o 3%.

"Os nenos que viven en familias cunha peor situación socioeconómica teñen un terzo máis de posibilidades de obter malos resultados en matemáticas e lectura en comparación cos fillos de familias acomodadas", alerta.

Save the Children pide ao Goberno que aumente o investimento en políticas de protección social de infancia e de educación ata alcanzar os niveis europeos e ampliar ata os 100 euros mensuais a prestación por fillo a cargo, cunha bonificación adicional dun 50% para familias monoparentais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario