xoves, 15 de xaneiro de 2015

Segundo a LOMCE os Consellos Escolares perderían a súa función decisoria e pasarían a ser meros órganos consultivos

De elixir, decidir, aprobar e supervisar (como establecía dende 1985 a LODE) as funcións dos Consellos Escolares pasarían a ser segundo a LOMCE; coñecer, avaliar e informar. Por iniciativa da Asemblea en Defensa do Ensino Público na Barbanza, independentemente das directrices que impón a nova lei, se adoptaron a nivel interno dos centros compromisos de xeito que se respecte e manteña o carácter decisorio dos Consellos Escolares e os órganos colexiados de xestión.

Mais información:
https://app.box.com/s/54zl9u1rui2cglvtz6q7

Ningún comentario:

Publicar un comentario