mércores, 14 de xaneiro de 2015

Catro autonomías rexeitan o exame de primaria da 'lei Wert'

Cataluña, Euskadi, Andalucía e Canarias buscan alternativas á pueba de terceiro.

A próxima primavera, os alumnos de 3º de primaria (oito e nove anos) enfrontaranse ao primeiro exame xeral da era LOMCE sobre Lingua e Matemáticas. O Ministerio de Educación fixo xa público un marco xeral para esta primeira proba que inicia o camiño das avaliacións externas recollido na reforma educativa que debuxa a lei Werty que en secundaria e bacharelato serán unha reválida, é dicir, os que non aproben ese exame non obterán o título. De momento, este primeiro control de avaliación xerou rexeitamento en parte das comunidades autónomas encargadas de aplicalo.
O marco xeral de actuación, que inclúe exemplos de exames para profesores e alumnos e distintas directrices, foi elaborado coa colaboración das comunidades. Ademais dos expertos do ministerio, participaron 10 rexións gobernadas polo PP, ademais de Navarra (con Executivo de UPN), Canarias (Coalición Canaria-PSOE) e País Vasco (PNV). Este documento é un dos asuntos que debaterán o ministro, José Ignacio Wert, e os conselleiros autonómicos na conferencia sectorial que se celebra esta tarde. Polo menos catro comunidades formulan alternativas a este control. Son Andalucía (en mans do PSOE), Canarias, País Vasco e Cataluña (CiU).
Fontes da Generalitat catalá sosteñen que a proba do Ministerio de Educación non é obrigatoria e que aplicarán o seu propio modelo, informa Camilo S. Baquero. En Andalucía, a Xunta considera tamén que a lei Wert non fixa estes contidos -o artigo 20 que regula o devandito control alude a unha "avaliación individualizada" e non a unha proba externa- e rexeitan facer este exame a todos os estudantes, segundo fontes do Goberno andaluz.

Reunión oficial

O Ministerio de Educación convoca hoxe as comunidades autónomas a unha conferencia sectorial para debater varias medidas relacionadas coa LOMCE.
O asunto máis polémico é o real decreto que fixa os currículos de secundaria e bacharelato, aprobado o 3 de xaneiro, e para o que catro comunidades -Canarias, Andalucía, Asturias e Cataluña- pediron unha moratoria.
A orde do día inclúe o decreto de especialidades docentes, o exame de primaria e a situación da plataforma dixital de libros de texto do ministerio.
O Executivo vasco estuda a opción de aplicalo de forma mostral -só a un grupo reducido de alumnos-, aínda que aínda non tomaron unha decisión concreta, indica un voceiro do Departamento de Educación. E Canarias xa decidiu que o aplicará nun grupo de centros a xeito de proxecto piloto. Fontes do Goberno insular defenden que os alumnos acaban de empezar co novo currículo, en vigor dende setembro e que os centros deben facer unha rodaxe previa.
O ministerio defende este tipo de exames globais dende o inicio da tramitación da reforma porque considera que incentiva o "esforzo dos estudantes" e outorga "transparencia" ao sistema. Os seus detractores recean de que os resultados destas probas, que estarán dispoñibles para os centros e as familias, sirvan para establecer as polémicas clasificacións de colexios en función dos resultados obtidos.
O marco xeral da avaliación de 3º de primaria, dispoñible na web do ministerio, recolle que os resultados se enviarán ao Congreso e á comunidade educativa "no seu conxunto". Iso inclúe alumnos, profesores, pais, centros, inspección e administracións educativas, polo que é previsible que estes datos rematen sendo públicos e permitan establecer clasificacións.
Esta folla de ruta fixa un prazo de sete semanas, tras a realización da proba, para que os centros realicen un informe individualizado de cada alumno "permitindo detectar de xeito precoz dificultades na aprendizaxe". Ademais, recomenda que a proba se distribúa en dous días de exame: un para a competencia matemática (cálculo e resolución de problemas) e outro para a comunicación lingüística (comprensión oral e escrita e expresión escrita).
Os contidos adaptaranse aos nenos con necesidades educativas especiais, aos que se examinará de materias "correspondentes a dous ou máis niveis educativos inferiores respecto ao que está escolarizado" e cuxos resultados non se usarán para facer a nota media do seu centro. A proba será corrixida por profesores de primaria que non dean clase aos estudantes avaliados.

Ningún comentario:

Publicar un comentario