martes, 31 de maio de 2016

Uns 200.000 alumnos dirán adeus á Selectividade este curso

A última convocatoria destas probas de acceso á universidade pecha unha etapa da educación en España, xa que a Lomce prevé unha nova avaliación. En Galicia celebraranse os días 8,9 e 10 de xuño.

Ao redor de 200.000 alumnos de toda España, bachareis principalmente, pecharán este ano unha etapa da historia da educación española, a de Selectividade, pois serán os últimos que se sometan á Proba xeral de Acceso á Universidade (Pau).

Tras catro decenios desde a súa implantación coa Lei Xeral de Educación de 1970 e centos de miles de alumnos examinados, o sistema cambiará o próximo curso académico. Os alumnos galegos, como a maioría dos españois, farán os exames os días 8, 9 e 10 de xullo. Seis autonomías (Asturias, Canarias, Comunidade Valenciana, Estremadura, País Vasco e A Rioxa) adiantan a convocatoria extraordinaria a xullo, para recuperacións e subir nota. En Navarra será entre xuño e xullo; e o resto mantena en setembro.

A Lomce prevé que a nova avaliación final de Bacharelato, que se efectuará por vez primeira ao terminar o curso 2016/2017, sexa obrigatoria para obter o título destes estudos secundarios e a que sirva para acceder aos universitarios. O seu resultado non terá efectos para o título de Bacharel en 2017, pero contará xa para entrar na universidade, co que desaparece a Pau.

A Confederación Estatal de Asociacións de Estudantes (Canae) rexeita tanto a Selectividade como a avaliación final de Bacharelato e teme que as universidades impoñan "arbitrariamente" probas propias de acceso desde o ano próximo."Sempre apostamos por unha avaliación transversal de moitos factores. Tense que ter moi en conta a opinión do profesorado que estivo co estudante durante o Bacharelato, pois ha de ter máis importancia que unha proba dun, dúas ou tres días concretos", argumenta a Efe o seu presidente, Carles López.
Confederación Estatal de Asociacións de Estudantes : a Selectividade "filtra o acceso á universidade" pero "non é efectivo nin xusto nin garantista para o alumno"
A Coordinadora de Representantes de Estudantes das Universidades Públicas (Creup) entende que o sistema de Selectividade cumpriu o seu propósito, "filtrar o acceso á universidade", pero "non é efectivo nin xusto nin garantista para o alumno". O seu presidente, Luís Cereijo, argumenta a Efe que o estudante xógaa "todo a unha carta". Ademais, é unha proba sobre coñecementos "memorísticos", cando o Espazo Europeo de Educación Superior vai, desde hai tempo, cara a un modelo de avaliación por competencias, "moito máis interesante e xusto".

Tamén critica o modelo Lomce, un "parche" que "non garante" a igualdade de oportunidades. E pide unha "moratoria" con "garantías curriculares" para os que suspendan a Selectividade este ano e queiran volver examinarse.

Desde a reforma de 2010, a Pau consta dunha fase xeral obrigatoria e outra específica voluntaria para subir nota. O xeneral consta de 4 exames (5 se hai lingua oficial autonómica): lingua castelá e literatura; lingua estranxeira segundo elixa o alumno (alemán, francés, inglés, italiano ou portugués); historia ou filosofía segundo decida o estudante e unha materia de modalidade de Bacharelato que el escolla. O aprobado conséguese cun 5 ou máis como resultado de sumar o 60% da nota media do Bacharelato e o 40% da cualificación da fase xeral, sempre que se obteña polo menos un 4 nesta. A validez desta cualificación é "indefinida".

Na fase específica, sempre sobre materias de modalidade, o alumno pode realizar ata catro exercicios, pero só contarán as notas dun máximo de dúas materias. A cualificación de admisión pode subir así ata 4 puntos. A nota da fase específica ten validez durante os dous cursos seguintes.

Os alumnos de FP superior, Ensinos Profesionais Artísticas e Deportivas poden acceder directamente coa nota media destes estudos, que poden mellorar presentándose á fase específica da Pau.

Ningún comentario:

Publicar un comentario