mércores, 25 de maio de 2016

A Mesa presenta en Galiza o Protocolo de Dereitos Lingüísticos

A Mesa pola Normalización Lingüística xunto coa Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Kontseilua (Consello de Entidades do Euskera) e a Fundación Donosti 2016, presentaron esta tarde o Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos, que se centra na protección das linguas minorizadas de toda Europa.

O documento parte da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, aprobada en 1996, e trata de contribuir coas linguas en situación de desvantaxe ou minorización fronte aos idiomas hexemónicos da comunidade europea. O texto foi elaborado co obxectivo de definir as condicións mínimas precisas para garantir os dereitos lingüísticos de tódolos cidadáns. A presentación das conclusións do proxecto, botado a andar pola Kontseilua, será no mes de decembro en Donostia, aproveitando a denominación da cidade guipuzkoana como Capital Europea da Cultura.
O acto foi presentado por: María do Carme Silva Domínguez, como representante da USC; Marco Maceira, Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística; Pilar García Negro, como membro do comité científico da elaboración do protocolo e Paul Bilbao, quen presentou o proceso de elaboración do Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos representando o Kontseilua - Donostia 2016.
O dito documento atópase, aínda en pleno desenvolvemento e este acto sirve como presentación previa e chamada á colaboración, mediante propostas. Paul Bilbao foi o encargado de presentar os obxectivos desta declaración que busca definir os dereitos lingüísticos dos cidadáns e plantexar medidas para facer efectivo o cumprimento deses dereitos. O feito de que sexa un protocolo ten un significado práctico xa que se busca o compromiso dos estados, para que se cumpran e se garantan os dereitos de todas as linguas da Europa.
Paul Bilbao: "Este protocolo é un camiño para que as comunidades lingüísticas minorizadas acaden recoñecemento internacional"
Para a realización do texto os promotores, do Kontseilua, contaron con axentes sociais de todas as comunidades lingüísticas minoritarias de Europa para crear un protocolo que abranga todas as diferentes realidades e que poida "ter un valor simbólico que conte co aval de todas as comunidades lingüísticas europeas" e "un valor práctico, como camiño para que estas comunidades acaden o recoñecemento internacional", segundo Paul Bilbao.
Por outra parte, o acto contou coa presenza de María do Pilar García Negro, quen non só amadriñou a iniciativa, senón que participou dela como membro do comité científico na elaboración do protocolo. García Negro incidiu na importancia de que o galego sexa: "Unha lingua omnifuncional e autosuficiente" e equiparou a labor deste Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos coa da Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos na que tamén tomara parte.
Poderanse propoñer medidas para a defensa das linguas minorizadas até o 30 de xuño
Pola súa parte, Marcos Maceira recordou que: "os avances da lingua galega foron sempre iniciativa da poboación" e mostrouse aberto á recollida de propostas e medidas tocantes á lingua galega, dende a Mesa pola Normalización Lingüística. As aportacións ao protocolo poderán facerse, tamén, directamente no enderezo web protokoloa.eus. O prazo para realizarense está aberto até o día 30 de xuño.

Ningún comentario:

Publicar un comentario