luns, 23 de maio de 2016

CEAPA denuncia as ameazas e presións exercidas sobre as familias que se opuxeron a que os seus fillos sexan sometidos á avaliación final de primaria e esixe sexan invalidados os exames que se realizaron en contra da súa decisión

A semana pasada comenzou a avaliación final de primaria en varias CCAA e en algunhas, máis do 80% das familias fixeron uso do seu dereito a non permitir que os seus fillos e fillas fosen sometidos á mesma. En numerosas ocasións expuxemos o noso rexeitamento frontal a estas reválidas que poden lesionar gravemente o futuro do menor ante a posibilidade de incorporar ao seu expediente connotacións negativas que poden levarlle mesmo a repetir curso ou a condicionar o seu futuro en secundaria onde se lle pode derivar cara á FP Básica cun intento de especialización temperá e en precario que limitará o seu futuro formativo e laboral.
Ante esta situación, miles de familias decidiron que os seus fillos ou fillas non realicen estas reválidas innecesarias xa que o alumnado é avaliado mediante avaliación continua polo seu profesorado e xa contan cunhas cualificacións que son as que se necesitan para pasar a educación secundaria. Esta decisión non foi respectada nalgúns centros onde realizaron os exames ao alumnado o primeiro día de asistencia a clase a pesar da oposición das súas familias quen o comunicaba de forma verbal ou escrita ante a dirección educativa.
Nalgúns casos presionouse mediante ameazas de denuncia por absentismo e mesmo a denuncia a fiscalía de menores, supoñendo ambas as medidas un intento falso para condicionar ás familias quen sei perfectamente que os dereitos do menor están por encima de calquera outra consideración e a nosa decisión está guiada no sentido de protexer ese dereito dos nosos fillos e fillas sobre os que temos a patria potestade.
CEAPA denuncia que se ha ninguneado ás familias a pesar de comunicar unha decisión á que teñen dereito e ao alumnado ao que se lle obrigou a realizar as probas a pesar da decisión das familias ou se lle preguntou e ao estar en inferioridade de condicións ante o docente, non puido manifestar a súa opinión libremente.

As reaccións do sistema educativo ante a decisión anunciada é a coacción e a ameaza e leste é un dato que evidencia a necesidade de analizar as prácticas abusivas que levan a cabo cara ao alumnado e as súas familias en moitos centros educativos.
CEAPA esixe ás CCAA que aínda non realizaron as reválidas que se respecten as decisións das familias, quen debe velar polos intereses dos seus fillos e fillas e teñen dereito e liberdade absoluta para decidir que non realicen un acto que lles pode prexudicar para o resto da súa vida.
CEAPA esixe ás CCAA onde se condicionou e non se respectou a decisión familiar, invalide os exames do alumnado cuxas familias comunicaran a súa decisión de que os seus fillos ou fillas non realizasen a reválida.

Ningún comentario:

Publicar un comentario