luns, 13 de xuño de 2016

Suspenso en abandono educativo temperán

Un de cada cinco españois de entre 18 e 24 anos non chegou a cursar bacharelato nin FP.

A fotografía mellorou moito. España pasou de ter a metade da súa poboación só con estudos primarios en 1980 a estar á cabeza de Europa en treintañeros con estudos superiores, con máis do 40% de alumnos, un punto por encima da media.
Pero segue habendo un dato vergoñoso nas estatísticas oficiais a pesar das melloras e dos cambios producidos durante todo este tempo. España era e é líder europea en abandono educativo temperán. Xerga aparte, é o termo que se refire a aqueles mozos de 18 a 24 anos que se marcharon das aulas só cun título de Educación Secundaria Obrigatoria, a etapa que normalmente un alumno termina aos 16 anos. Son xa adultos que non cursaron bacharelato, nin Formación Profesional nin estudos universitarios.
A última porcentaxe recolleita nas estatísticas oficiais do Ministerio de Educación, correspondente a 2015, é do 20%. Un de cada cinco españois desas idades só ten estudos obrigatorios para afrontar a vida e enfrontarse a un mercado laboral que se complicou de forma extenuante durante a crise. A media europea é do 11%, case a metade. E todos os demais países están por diante, incluído Malta (19,8%), Italia (14,7%) ou Portugal (13,7%), os tres seguintes pola cola.
O certo é que ese dato descendeu progresivamente na última década. O 20% do que falamos agora é o mínimo histórico para España, aínda que aínda está lonxe do obxectivo europeo para 2020, que pon o listón aos países por baixo do 15%. A situación vai por barrios, ou por territorios. País Vasco, Cantabria e Navarra están mellor que a media europea mentres que outras oito comunidades (Baleares, Andalucía, Estremadura, Murcia Canarias, A Rioxa, Comunidade Valenciana e Castela-A Mancha, aos que se suman Ceuta e Melilla) están peor que a media española.
O Partido Popular ha atribuído á súa reforma educativa, a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, o descenso paulatino en seis puntos porcentuais, desde o 26,3% en 2011, que viviu esta estatística na última lexislatura. Pero distintas voces da comunidade educativa contrapoñen que, en realidade, á reforma non lle deu tempo, posto que arrincou en 2013 e nin sequera está totalmente implantada en secundaria nin en bacharelato. Máis ben, replican, débese á crise da economía do ladrillo e do mercado laboral en xeral que devolveu ás clases a quen antes buscaban unha saída fácil na construción.
Sexa como for, combater a falta de formación dos mozos que abandonan as aulas debería ser unha pedra angular do pacto educativo, ese de o que falan todos os partidos políticos xa metidos en campaña e que en España nunca foi posible alcanzar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario