xoves, 16 de xuño de 2016

O alumnado de Doc-TIC amosa potencial innovador na Universidade de Vigo

Os estudantes (un total de 60) do programa de doutoramento Doc_TIC, impulsado pola Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e o Centro de Investigación AtlantTIC, participaron este luns nunha xornada de seguimento que serviu, entre outras cousas, para que deran a coñecer os seus proxectos de investigación e, tamén, o seu plan de traballo para o vindeiro curso (no que rematarán os seus estudos de posgrao). Segundo fixeron saber os responsábeis do centro AtlantTIC, a xornada levouse a cabo con dous grandes obxectivos: primeiro, que o alumnado expuxera os traballos desenvolvidos até o e agora e máis a súa folla de ruta, e segundo, que o profesorado tivera a oportunidade de valorar a formación dos estudantes con vistas a elaborar o traballo docente do próximo curso.
Por temáticas, as iniciativas amosadas foron do máis variado, malia ter como nexo común as novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (as TIC): cubrise todo espectro de coñecemento das telecomunicacións. Así, por exemplo, houbo investigacións sobre o deseño e fabricación de novas antenas e amplificadores de potencia, e tamén sobre ferramentas para recomendar contidos audiovisuais segundo os gustos de cada quen, entre outros moitos achados tecnolóxicos. Os tribunais, de feito, salientaron “o elevado nivel dos proxectos exhibidos, tanto dende o punto de vista da investigación, como da presentación formal dos mesmos”.
O programa da xornada completouse coa conferencia do investigador Bipin Indurkhya, profesor na AGH University of Science and Technology de Polonia, titulada Experimentos mentais, modelos e o poder heurístico de metáforas na ciencia. Na súa intervención centrouse na relación entre a realidade e os modelos científicos, a través do papel dos experimentos mentais e metáforas na mesma. Segundo lembra a Universidade de Vigo, arestora Indurkhya está investigando sobre metáforas visuais, creatividade computacional, computación afectiva multimodal, aplicación da ciencia cognitiva para deseñar interfaces intuitivas e o desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas para axudar á cognición e á comunicación para nenos autistas e disléxicos.
Polo que respecta a DocTIC, constitúe o máis recente paso dos programas de doutoramento anteriores en Teoría do Sinal e Comunicacións (TSC) e Enxeñaría Telemática (IT) e ten como obxectivo “formar os mellores profesionais e investigadores no eido das TIC e xerar investigación de calidade e impacto internacional, así como proporcionar á industria profesionais con coñecementos avanzados que permitan ás empresas mellorar a súa competitividade a escala global”. Dos 60 alumnos matriculados neste programa de doutoramento, un 15% proveñen de distintas rexións do mundo como Latinoamérica, Portugal, Balcáns, o Magreb ou Turquía.

Ningún comentario:

Publicar un comentario