luns, 20 de xuño de 2016

A renovación do Portal das Palabras inclúe unha aplicación que achega definicións no Facebook

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié renovaron o Portal das Palabras e entre as novidades postas en xogo atópase unha aplicación que nos achega a definición de calquera termo acubillado na rede social Facebook. A aplicación, en realidade un bot (programa informático xeralmente de miúda envergadura e que, para a súa funcionalidade específica, ten a capacidade de operar coma se dun usuario humano se tratase), fornece de contado o resultado da nosa procura. Chámase “Dicionario RAG” e opera directamente no servizo de mensaxería instantánea da dita rede social. A idea da entidade é lanzar en datas vindeiras aplicacións semellantes para Telegram e Whatsapp.
Estes e outros recursos novos foron dados a coñecer pola RAG dende a súa sede da rúa Tabernas na Coruña. A renovación da dita web abrangueu optimizacións na propia páxina de seu, melloras no Dicionario RAG (o feminino dos termos con variacións de xénero, conxugacións verbais) e novas versións para móbiles. Tamén se inclúe no paquete unha versión de xogos específica para dispositivos móbiles. Na presentación participaron os presidente da RAG e da Fundación Barrié, Xesús Alonso Montero e José María Arias, respectivamente, que coincidiron na necesidade de impulsar ao máximo o medre do Portal das Palabras para botar as raizames máis fondas posíbeis na sociedade galega. Ademais, tamén coincidiron na pertinencia de impulsar a web cara ao exterior, “atopando instrumentos para compartir a nosa experiencia e recibir a experiencia allea”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario