xoves, 30 de xuño de 2016

Gradiant impulsa tecnoloxías Deep Learning para a análise avanzada da información inxente

A análise exhaustiva de que dicimos e de como o dicimos presenta nos últimos tempos unha salientábel liña evolutiva. Nesta liña evolutiva, o Procesamento da Linguaxe Natural (PLN) é en certa maneira a columna vertebral que o estrutura todo. Este ámbito do PLN tivo moita aplicación no pasado para a análise automática de textos. Hoxe, co espallamento das redes sociais, segue a tela con máis razón (esa gran cantidade de coñecemento inxente que xeran cada pouco os integrantes das comunidades en liña). Segundo sinala o Centro Tecnolóxico Gradiant, punta de lanza internacional neste tipo de investigacións sobre a linguaxe, esta información é de gran interese para as empresas que precisan a realimentación dos usuarios sobre os seus produtos ou que buscan. O potencial do PLN para estes ámbitos (as actividades de mercado, a mercadotecnia, a ciencia empresarial) é ben amplo. Porén, a liña evolutiva do Procesamento de Linguaxe Natural está a deparar unha nova sorpresa. Falamos do Deep Learning, o seguinte chazo evolutivo desta ciencia da información.
Gradiant, de feito, xa ten adoptado as tecnoloxías Deep Learning (DL) para gañar competitividade internacional en tecnoloxías de PLN. Nun plano máis concreto, desde Gradiant desenvólvense algoritmos propios baseados nos principios do DL para construír as tecnoloxías intelixentes do futuro.
Sobre as orixes do Deep Learning, sinalar que están xustamente na necesidade de ampliar a capacidade do Procesamento de Linguaxe Natural ante a aparición de múltiples frontes novas de datos. Segundo lembra Gradiant, “a comprensión da linguaxe empregada polos usuarios en redes sociais é algo extremadamente complexo para os computadores, de feito os seres humanos poden expresarse en linguaxe natural de infinidade de maneiras”. O que acontece é que, ademais, “os textos informais están infestados de erratas, erros gramaticais e, a maiores, en redes sociais, é común a presenza de construcións específicas (etiquetas, cancelas ou emoticonas) que complican aínda máis a súa análise automática”, engaden fontes do centro tecnolóxico galego, que aínda van alén disto lembrando que se ben os seres humanos aprendemos doadamente novas palabras, por contexto, nos computadores este labor de aprendizaxe enléase até un grao alto de complexidade. É aí precisamente onde entra en xogo a tecnoloxía Deep Learning: facendo que o devandito proceso se faga de maneira automática.
Gradiant recorda tamén que Deep Learning é actualmente unha tendencia firme, xa que se emprega en moitas aplicacións que realizan operacións complexas, no pasado reservadas de maneira exclusiva aos seres humanos. Este é o caso dos sistemas para o recoñecemento de voz (por exemplo Siri, Cortana ou Google Talk) ou visión por computador (recoñecemento facial ou de obxectos).
Para o centro tecnolóxico galego hai dous factores decisivos para o impulso do PLN nos últimos anos. Por unha banda o ámbito das Word Embeddings (tradución de palabras a un dominio matemático onde as palabras represéntanse con números que tratan de capturar a semántica da palabra) e pola outra a abstracción de máis alto nivel de textos (grazas ao Deep Learning as representacións das palabras combínanse de maneira intelixente para obter unha visión semántica de documentos máis complexos, como frases ou documentos). Con esta información, explica Gradiant, “pódese obter unha comprensión do significado real de textos complexos, acadándose así mellores resultados en comparación con sistemas de PLN previos que realizan análises de sentimento, tradución automática, detección de entidades ou sistemas de pregunta/resposta”.
Para Gradiant, o eido do Deep Learning supuxo unha gran mellora que reduciu a distancia existente entre expertos e computadores de forma dramática durante o últimos cinco anos”. Ademais, as tecnoloxías DL atópanse na actualidade nunha situación “moi doce”, explican fontes do centro galego, que lembran que este ámbito conta cunha comunidade académica moi entusiasta e grandes compañías como Google, Apple ou Microsoft investindo diñeiro nesas tecnoloxías.

Ningún comentario:

Publicar un comentario