martes, 26 de novembro de 2013

Xuíces para a Democracia Advirten de que a LOMCE supoñerá un retroceso en igualdade

Jueces para a Democracia advirte, con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, de que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) supoñerá "un retroceso" en materia de reforzo dos valores educativos "en materia de igualdade "para evitar a violencia machista "xa que non considera a educación en igualdade de sexos, nin a formación para a prevención e resolución de conflitos".
Así mesmo, reclama "un gasto público axeitado" para que se poida ofrecer un apoio institucional eficaz ás mulleres que padecen a violencia machista e aos menores, que foron "as vítimas esquecidas" xa que, segundo apuntan, o 70,6% das mulleres que están a sufrir episodios de malos tratos ten menores ao seu cargo e o 61,7% conta directamente con menores presentes no fogar.
Ademais, pide que se poñan en funcionamento en todos os xulgados de violencia sobre a muller e nos xulgados de instrución de garda as unidades de valoración do risco integral, de acordo co previsto legalmente, que leven a cabo "un estudo rigoroso, profesional e individualizado das limitacións e exclusións, lonxe de aplicacións apriorísticas que poden resultar na súa aplicación gravemente prexudiciais para os menores".
Jueces para a Democracia tamén mostra a súa "preocupación" ante os "efectos negativos da crise económica sobre a prevención e actuación efectiva ante a violencia contra as mulleres". Concretamente, recorda que nos últimos anos se reduciron un 10% as denuncias por violencia machista e que neste último ano un 12% das mulleres que presentaron denuncia a retiraron despois, algo que atribúe ás dificultades económicas, a precariedade laboral e os recortes nas prestacións sociais.
Ademais, apunta que se produciu "unha importante diminución dos servizos institucionais de apoio ás mulleres e menores vítimas desta forma de violencia, así como das medidas directas de protección social".
Por outro lado, observa con "preocupación" o incremento da violencia de xénero entre os mozos, especialmente, entre menores de idade, xa que, segundo os datos, en 2011 se incoaron 473 procedementos por estes feitos e en 2012 se rexistraron 632 casos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario