luns, 18 de novembro de 2013

Bachareis sen matemáticas

Os especialistas rexeitan que a reforma educativa permita chegar a carreiras como Económicas sen dar esta materia nos dous últimos cursos de instituto.

As asociacións de matemáticos e economistas mobilizáronse na última semana contra un punto da reforma educativa que permitiría a un alumno chegar a carreiras como Económicas ou Maxisterio de educación primaria sen cursar matemáticas en ningún dos cursos de bacharelato. Unha emenda introducida no trámite da nova lei (LOMCE) no Congreso -agora está no Senado- elixe o Latín como materia troncal (obrigatoria) na unificada vía de bacharelato de Ciencias Sociais e de Humanidades, mentres deixa no apartado de optativas as Matemáticas. Os alumnos desta especialidade poden cursala ou non e os institutos, ofrecela ou non. E esa vía é a que dá acceso ás carreiras de ciencias sociais como Administración e Dirección de Empresas, Económicas, Maxisterio de educación primaria ou Estatística.
Dende as sociedades matemáticas quéixanse de que o PP tiña preparada unha segunda emenda á lei para solucionalo que finalmente non presentou no Senado. Luis Peral, voceiro de educación do Grupo Popular na Cámara alta, di que, aínda que Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais sexa optativa, "é difícil imaxinar que un alumno que queira estudar Económicas non a elixa ou que un instituto non a ofreza". En todo caso, o pasado venres asegurou que o seu grupo está a traballar xunto ao PNV nunha emenda transaccional "que resolvería o problema", aínda que non deu detalles desta. A marxe de acordo é ata o próximo mércores, cando o pleno da Cámara votará a lei e a devolverá ao Congreso para a súa aprobación definitiva.
Coa normativa actual (GÁBEA, de 2006), todos os bachareis teñen unha serie de materias comúns (Lingua, Filosofía ou Lingua Estranxeira) e outras de modalidade, específicas para cada unha das vías: Ciencias, Artes e Ciencias Sociais e Humanidades. Dentro das materias de modalidade desta última están en pé de igualdade tanto o Latín coma as Matemáticas aplicadas, e os institutos, que teñen que ofrecelas obrigatoriamente, preséntanas en bloques separados segundo un alumno vaia por Sociales (entón métese aí Matemáticas) ou por Humanidades (Latín), explica o presidente da asociación de directores de centros públicos (FEDADI), José Antonio Martínez.
A partir de aí, unha anterior versión do texto da LOMCE separaba en dous as vías de bacharel de Sociales e Humanidades, establecendo claramente como obrigatorio Matemáticas para uns e Latín para outros. Pero unha emenda no Congreso do Grupo Popular volveu unilas nunha soa vía (por razóns "organizativas", o que inclúe o aforro), pero elixindo o estudo da lingua morta como obrigatorio para todos e deixando os cálculos na optatividad.
" A quen se lle pode ocorrer disparate semellante cunha autoemenda que foi presentada polo propio PP no Congreso e non quixo resolver no Senado? ", dixo o pasado mércores o voceiro de educación do Grupo Socialista na Cámara alta, Vicente Álvarez Areces. "Non só son as Matemáticas, senón tamén o trato desfavorable que se lle dá á Historia da Filosofía", engadiu.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario