mércores, 27 de novembro de 2013

Reprobación a Wert e aprobación de LOMCE: A educación volve centrar o debate no Congreso

A educación volve centrar esta semana o debate no Congreso, co debate dunha reprobación do PSOE ao ministro de Educación, Cultura e Deporte, José Ignacio Wert, que previsiblemente se someterá este mesmo mércores a votación e a aprobación definitiva da Lei Orgánica de Calidade da Mellora Educativa (LOMCE), que terá lugar o xoves.
Así, o PSOE somete a votación a segunda reprobación ao titular do ramo no Pleno da Cámara, unha censura que xa solicitou hai apenas un ano e que foi rexeitada por PP, UPN e Foro Asturias. Foi o primeiro membro do Goberno para o que a oposición promoveu a súa reprobación nesta lexislatura.
"O Congreso dos Deputados acorda a reprobación do ministro de Educación Cultura e Deporte José Ignacio Wert, pola xestión que desenvolveu nos ámbitos da súa competencia", reza o texto que propón o PSOE aos grupos parlamentarios.
Neste caso, o PSOE argumenta que a política de Wert foi obxecto de "frecuentes rectificacións", a última delas en relación coas súas intencións para reducir as axudas estatais ao Programa Erasmus, afectando a miles de universitarios que levaban xa tempo nos seus destinos en diferentes países, despois de reducir en máis do 70 por cento as partidas presupostarias destinadas a financiar esta achega.

ENFRONTADO CON TODOS

Igualmente, sostén no texto da moción rexistrada que o responsable de Educación mantivo unha "posición frontal de enfrontamento" con todos os sectores da comunidade educativa, ademais de demostrar unha "falta de respecto institucional impropia" do cargo que ocupa na xestión dos asuntos da súa competencia.
Durante o tempo do seu mandato, o PSOE esgrime tamén que Wert merece a reprobación do Congreso dos Deputados por impulsar o "maior recorte" sufrido nos presupostos educativos, tanto no Presuposto do Estado como nos das comunidades autónomas, reducindo os recursos destinados ao sistema educativo e provocando un "extraordinario risco de deterioración" dos servizos educativos e das políticas destinadas a garantir a calidade da educación pública e a igualdade de oportunidades.
Á súa vez, reprocha a promoción da LOMCE, "profundamente ideolóxica, regresiva, segregadora e excluínte", que conta coa oposición de toda a comunidade educativa, e que conseguiu o consenso da maioría da oposición ao comprometerse a derrogar a lei en canto cambie a maioría na Cámara Baixa.

APROBACIÓN LOMCE

Posteriormente, e xa o xoves, a orde do día contará coa aprobación definitiva da LOMCE, á súa volta do Senado, onde contou co único apoio do Grupo Popular, como xa sucedese no seu primeiro exame no Congreso en outubro.
Así, chega do Senado coa materia de Matemáticas como obrigatoria no Bacharelato de Ciencias Sociais, grazas a un acordo ' in extremis' subscrito por todos os grupos. Na votación desta emenda, a oposición no seu conxunto, que facilitou ao Grupo Popular introducir este cambio sobre as Matemáticas no proxecto, abstívose por non estar de acordo coa lei.
Durante o seu trámite ao Senado ao texto presentáronse oito vetos para que fose devolto ao Goberno, todos eles rexeitados co voto maioritario dos 'populares'. O PSOE, CiU, PNV, Entesa, ERC, Amaiur, IU, e Foro Asturias rexeitaron e UPN abstívose.
Unha das cuestións máis polémicas neste trámite foi a aceptación e posterior rexeitamento polo PP de dez emendas --cinco do PSOE e cinco de Entesa--, que alegou que a redacción das súas propostas era "tramposa". Os socialistas riscaron este episodio de "inaudito" e acusaron o PP de non llas ter lido.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Entre as novas incorporacións, destaca a emenda do PP de ampliar o calendario de aplicación da LOMCE a tres anos en lugar dos dous que formulaba o proxecto do Goberno. Con iso os 'populares', co visto e prace do Ministerio de Educación, atenderon ás peticións das comunidades autónomas que solicitaban dilatar o calendario de aplicación.
Os concertos a centros de educación diferenciada por sexo saíron reforzados tras o trámite do Senado, coa incorporación de dúas emendas de UPN. Así, vaise resarcir aos colexios aos que se lles denegou a subvención autonómica en 2013, de maneira que poidan volver solicitala para o curso que vén, e se establece que os centros con este modelo de ensino non teñen que xustificar o seu proxecto educativo.

AS MATEMÁTICAS NA LEI

Finalmente, tras o intercambio de varios textos, todos os grupos acordaron unha emenda nova para que Matemáticas figure como materia obrigatoria no Bacharelato de Ciencias Sociais, xa que esta materia deixou de ser obrigatoria durante o trámite no Congreso, como consecuencia unha emenda do PP que unificou os bachilleratos de Humanidades e Ciencias Sociais.
Desta forma, o proxecto establece dous itinerarios, un para Humanidades e outro para Ciencias Sociais, e, neste último inclúese como obrigatoria as Matemáticas aplicadas a esta rama de coñecemento. Así os estudantes que queiran continuar os seus estudos en carreiras universitarias como Económicas, Empresariales ou Maxisterio deberán cursar esta materia.
O Latín xa non é unha materia obrigatoria para os alumnos que elixan o itinerario de Ciencias Sociais, tal e como establecía o texto orixinal na descrición das materias do Bacharelato unificado. O Latín queda só como obrigatoria no itinerario de Humanidades.

UNHA LEI BARATA

Dende o Goberno sempre defenderon que a implantación desta lei ía ser barata, un aspecto que suscitou o rexeitamento de varias comunidades autónomas que din non ter diñeiro para poñela en marcha, á parte de compartir o seu contido. De feito, Cataluña e Asturias xa anunciaron a súa intención de presentar un recurso ante o TC por esta.
Segundo asegurou a secretaria de Estado de Educación Monsterrat Gomendio, na presentación das súas partidas nos Presupostos Xerais do Estado (PGE), para implementar a LOMCE destinaranse 8,9 millóns de euros durante 2014, un montante que irá destinado á formación do profesorado, así como a accións de calidade e desenvolvemento de recursos didácticos por competencias.
A LOMCE supón a modificación da actual GABE, aprobada polo Goberno socialista en 2006. Entre as novidades da nova normativa, destaca a introdución de avaliacións nacionais ao final de cada etapa, deseñadas polo Goberno. Ademais, as materias estarán agrupadas en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración. O horario e currículo das primeiras definirao o Executivo, mentres que as comunidades autónomas se encargarán das específicas.
A polémica materia de Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos elimínase do currículo e créase Valores, unha alternativa á materia de Relixión, que tamén será cualificada. Tamén se reforza no articulado do proxecto o carácter vehicular do castelán no ensino de todo o Estado, que provocou o rexeitamento dos grupos nacionalistas.
Precisamente dende CiU pediuse este mesmo martes ao ministro que paralice a culminación da súa tramitación parlamentaria este xoves para poder alcanzar un pacto de Estado pola Educación entre as forzas políticas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario