venres, 8 de novembro de 2013

O TS acorda non suspender preventivamente o decreto de bolsas

O Tribunal Supremo (TS) acordou hoxe non suspender preventivamente a aplicación do decreto de bolsas e axudas xerais ao estudo do curso 2013-2014, informaron fontes do alto tribunal.
O Pleno da Sala Terceira do TS pronunciouse así sobre o recurso que presentou CCOO contra o decreto de bolsas no que solicitaba a suspensión da medida, en tanto non resolvese sobre o fondo da cuestión.
Segundo as fontes do Supremo, o tribunal asume sempre de modo automático a tramitación dos recursos contencioso administrativos contra un decreto, é dicir, sempre os admite a trámite.
Para CCOO, a norma aprobada polo Consello de Ministros a proposta do Ministerio de Educación vulnera "o principio de igualdade de oportunidades" porque limita o acceso á educación superior a aqueles estudantes con menos recursos económicos.
CCOO considera que o decreto en cuestión, do 2 de agosto pasado, quebranta o principio de igualdade e non discriminación recollido no artigo 14 da Constitución e o dereito á educación do artigo 27, entre outros.
Á parte dos requisitos de ingresos máximos familiares, o decreto esixe unha nota mínima de 5,5 na selectividade -excluída a fase específica- para a exención de taxas de matrícula e de 6,5 para as bolsas de traslado de residencia e de nivel de renda no caso dos alumnos universitarios.

Ningún comentario:

Publicar un comentario