xoves, 19 de marzo de 2015

O censo de residentes no estranxeiro crece un 21% desde 2009 e totaliza 23.910 persoas

O PERE engorda en máis de 4.100 habitantes durante a crise - Lalín, Rodeiro e Agolada aglutinan case a metade das 534 altas do último ano - Uno de cada catro empadroados de Deza e Tabeirós-Montes está emigrado.

A emigración segue marcando a tendencia demográfica dunha comarca que durante crise viu agudizada a súa xa tradicional sangría. O Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE) de Deza e Tabeirós-Terra de Montes incrementouse en 4.138 persoas desde o ano 2009, o que supón un crecemento do 21%. O censo dos que viven fóra de España ascende a 23.910 persoas, segundo os últimos datos divulgados onte polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e referidos ao 1 de xaneiro do presente exercicio.
A comunidade das comarcas na diáspora segue crecendo ano tras ano, tanto que a cuarta parte dos empadroados de Deza e Tabeirós-Montes estano noutro país. No últimos sete anos o nove municipios da zona viron como o seu censo de empadroados no estranxeiro aumentaba case ao mesmo ritmo que decrecía o de residentes dentro das fronteiras españolas. O incremento do PERE en máis de 4.100 persoas desde 2009 arroxa un crecemento medio anual de case 600 individuos. A poboación emigrante da zona equivale practicamente á suma dos habitantes residentes na Estrada -o municipio máis poboado, con 21.197 empadroados- e Rodeiro (23.848) ou Agolada (2.752).
En calquera caso, o crecemento do padrón de residentes no estranxeiro está por baixo da media provincial, que alcanza o 26%, polo 21% de Deza-Tabeirós. O PERE de Pontevedra suma na actualidade 144.024 persoas, tras dispararse en 29.644 desde o estalido da crise, mentres que no último ano engordou en 3.879 individuos, é dicir, un 2,7%, tamén por encima da media das comarcas do nordés provincial, cuxos 534 empadroados máis durante o exercicio pasado supoñen un aumento relativo do 2,2%.
O concello máis afectado pola emigración nos últimos anos foi Agolada, cuxo PERE gañou 167 individuos e totalizaba 801 a 1 de xaneiro pasado; isto supón unha subida do 26,3%, o que lle converte no único municipio da zona que pasa a media provincial. En segundo lugar aparecen Rodeiro e Vila de Cruces, con 335 empadroados máis e totais respectivos de 2.073 e 1.682, o que arroxa senllas subidas do 24,8%. Terceiro é Lalín, que gañou 1.067 residentes na emigración (23,7%) e conta na actualidade con 5.556. O PERE de Cerdedo, con 266 censados máis (21,7%), alcanza os 1.492 inscritos, mentres que o de Dozón, con 110 (21,6%), chega a 619. O tres municipios que menos viron crecer o seu número de emigrantes durante a crise son A Estrada, Silleda e Forcarei: Os 922 estradenses máis que hai no estranxeiro supoñen un aumento do 18,3% e deixan o total en 5.946; Silleda totaliza 3.286, tras gañar 497 desde 2009 (17,8%), e Forcarei, que gañou 361 (17,2%), alcanza os 2.455.
O comportamento dos movementos migratorios non foi o mesmo todos os anos, polo que o detalle difire lixeiramente do período completo. Así, tomando como referencia o último exercicio, Rodeiro foi o concello que máis viu dispararse o seu padrón de emigrantes, cun 3,6%, ao gañar 73 durante 2014; séguenlle Agolada, con 26 máis (3,3%), e Lalín, con 151 (2,8%). Entre este tres municipios aglutinan case a metade das 534 altas rexistradas durante o último ano. Vila de Cruces gañou 43 inscritos no PERE (2,6%); A Estrada, 138 (2,3%); Silleda, 58 (1,8%); Cerdedo, 26 (1,7%); Forcarei, 17 (0,7%); e Dozón, con só 2 máis (0,3%).
Por sexos, e como sucede entre os residentes en España, o feminino domina o padrón da diáspora, con 12.501 inscritas (52,2%), fronte aos 11.409 homes (47,8%). As mulleres predominan en todos os concellos, fóra de Forcarei, con 1.289 homes (52,5%).Feixe click para ampliar o gráfico
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario