luns, 30 de marzo de 2015

3.000 mozos galegos poderán realizar prácticas en paises extranxeiros

Un total de 3.000 novos galegos poderán participar en Galeuropa, un programa de prácticas formativas non retribuídas en países estranxeiros, ata 2020, cunha duración de entre dous e tres meses consecutivos.
Segundo informou a Xunta nun comunicado, esta iniciativa está cofinanciada pola Unión Europea e a convocatoria deste ano está dotada con máis dun millón de euros, o que sitúa a Galicia como unha das rexións europeas que destina “máis presuposto”.
Os participantes deben ser menores de 25 anos e non traballado nos 30 días anteriores ao momento de recibir a actuación. Ademais, teñen que estar inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e non recibido accións educativas de máis de 40 horas mensuais nos 90 días anteriores ou nos 30 naturais anteriores.
As axudas concederanse a título individual, a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo de lucro con domicilio social en Galicia e que leven a cabo actividades no campo da xuventude, así como a proxectos liderados por entidades locais.
A contía das axudas estableceranse en función do país no que se realizarán as prácticas formativas e da súa duración. Así mesmo, proporcionaranse axudas para os gastos de aloxamento, manutención, a viaxe, apoio sociolingüístico e gastos excepcionais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario