mércores, 18 de marzo de 2015

O alumnado de Relixión cae un terzo dende 1996 no ensino público

A materia de Relixión católica perde alumnos progresivamente. A matrícula da materia, de oferta obrigatoria para os centros e voluntaria para os estudantes, baixou do 75% en 1996, o primeiro ano que a Conferencia Episcopal deu datos ao 52% en 2014, o que representa un descenso dun terzo. Nos centros relixiosos concertados, a porcentaxe mantense próxima ao 100%. E nos de titularidade civil -constituídos principalmente por cooperativas de profesores con ideario relixioso ou laico- a porcentaxe caeu máis de 15 puntos e é do 69%, segundo a Comisión Episcopal de Ensino e Catequese.

 
 
Máis de dous millóns de estudantes da pública (3,5 millóns se se suman concertada relixiosa e civil) elixen hoxe esta materia cuxo currículo, que determina a Conferencia Episcopal, aprobouse recentemente con polémica. Entre as cuestións polas que se avaliará un alumno de bacharelato está: "Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cosmos e distingue que non provén do caos e o azar". O currículo de primaria inclúe afirmacións como "a incapacidade da persoa para alcanzar por si mesmo a felicidade". Todos os partidos da oposición rexeitaron os contidos.
A elección de Relixión como materia, fronte á optativa de Valores Sociais e Cívicos aprobada na última reforma educativa do PP (a Lomce), diminúe na pública conforme os alumnos crecen. O 62,7% de estudantes de primaria solicitouna este curso. A porcentaxe redúcese a un 36,8% en secundaria e a un 23,7% en bacharelato (ver gráfico).
Os últimos datos dispoñibles do Ministerio de Educación, do curso 2012-2013, presentan porcentaxes inferiores. O 70% do total de alumnado de primaria elixen Relixión, segundo datos do ministerio, por exemplo. Na estatística dos bispos, esa porcentaxe sitúase no 75%. Este xornal solicitou sen éxito unha explicación do ministerio sobre como solicitan os datos. A Conferencia Episcopal recompílaos das dioceses que, á súa vez, os solicitan en colexios e institutos, segundo unha nota oficial na que sinalan que hai datos de 64 das 69 dioceses.
"É unha materia cunha imaxe previa preconcibida de espiritualizada e ritualizada", sinala Jesús Losada, docente da materia dende hai tres décadas e presidente da Federación Estatal de Profesores de Ensino Relixioso (FEPER). Considera que a materia se afasta nos seus contidos de "posicións populares" e que a elección das familias se resente de "polémicas que afectan á Igrexa católica, como os casos de pederastia,".
A Conferencia Episcopal critica que a Lomce "non" garanta a oferta obrigatoria" da materia en bacharelato nin asegura "de xeito suficiente e axeitada o dereito dos pais a que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que desexen". A Lomce reforzou o carácter avaliable da materia, cuxa nota conta para a media do expediente e para obter unha bolsa.
Francisco Delgado, presidente da organización Europa Laica, rebate a queixa dos bispos: "Na maioría dos centros de titularidade pública incentívase con diferentes presións a asistencia a relixión e nos privados concertados católicos é case obrigatorio na práctica".

Ningún comentario:

Publicar un comentario