martes, 17 de marzo de 2015

O 35,2% das microempresas galegas empregan as redes sociais

O observatorio OSIMGA vén de achegar datos de interese sobre o nivel de uso das TIC no tecido produtivo galego, un nivel de uso que nalgúns parámetros supera á media estatal. Segundo se fai saber no novo informe do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), “o 35,2% das microempresas galegas e o 38,5% das grandes empresas con actividade en Galicia empregan as redes sociais, en ambos casos superan a media estatal”. Asemade, engade o organismo de AMTEGA, as nosas firmas tamén despuntan no conxunto do Estado en emprego de servizos en liña coa Administración. O estudo A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia, correspondente ao ano 2014, elaborouse no marco do convenio asinado entre AMTEGA ,o IGE e o INE.
A maiores do devandito e seguindo o fío da cuestión das redes sociais, na investigación tamén se sinala que a taxa de microempresas que as usan incrementouse en 8,8 puntos, e a taxa de firmas de de 10 e máis traballadores que tiran partido dos servizos e comunidades 2.0 situouse en 9,4 puntos.
Asemade, apúntase a que “tres de cada catro empresas de 10 ou máis traballadores con actividade en Galicia dispoñen de páxina web”, unha proporción que no caso das microempresas descende a unha de cada tres, “malia que medraron 5.1 puntos fronte ao 3.5 da media estatal”, engádese. No caso das grandes empresas que teñen actividade en Galicia, esta porcentaxe subiu 6,8 puntos, “converxendo coa conxunto do Estado”, apúntase no informe.
Por outra banda, detállase que nove de cada dez empresas de 10 ou máis empregados interactúan coas Administracións a través de Internet. Nun plano máis específico, o informe sinala que tres de cada catro empresas galegas de 10 ou máis traballadores con conexión a Internet realizan declaracións de impostos a través da Rede, “experimentando un crecemento de 7 puntos no último anos”. No caso das microempresas, a porcentaxe sitúase no 40,5%.
Respecto do comercio electrónico, infórmase que o 20,6% das empresas de 10 ou máis traballadores con actividade en Galicia venderon a través de Internet. Nas empresas de 0 a 9 empregados o valor sitúase no 4,6%. “Nas microempresas”, engádese, “o medre da venda en liña foi de 2,4 puntos porcentuais, duplicando o dato do ano anterior e superando lixeiramente a media estatal”. E apúntase: “Nas empresas de 10 ou máis traballadores, o crecemento foi de máis de 4 puntos e, tamén se sitúan por riba da media estatal”.
Respecto das conexións, o informe recolle que a práctica totalidade das empresas galegas de 10 ou máis traballadores ten acceso a Internet contratado; mentres que nas microempresas esta porcentaxe é dun 62,7%. Nun plano máis detallado, catro de cada dez microempresas con conexión á Rede teñen contratado velocidades de acceso a Internet maiores a 10 Mbps, 2 puntos máis que o ano anterior. Segundo se apunta no informe, máis da metade das empresas de meirande tamaño xa dispoñen de velocidades superiores aos 10 Mbps. A investigación salienta que “ao redor do 10% destas xa conta con velocidades ultrarrápidas superiores aos 100 Mbps”, e que o acceso a Internet a través de banda larga móbil “xa está presente en tres de cada catro empresas galegas de 10 ou máis traballadores”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario