martes, 26 de agosto de 2014

O dereito da infancia a aprender en galego

Galicia ten dúas linguas oficiais: a propia do territorio, “o galego” e a do Estado español, “o español”.

Cal é a nosa razón

Conforme o Instituto Galego de Estatísticadende 2003 a 2008 incrementouse en 22.809 o número de persoas que en Galicia non falan galego. Estímase unha perda de máis de 45.600 falantes para o 2014.
A Real Academia Galega informa de que o 40% das persoas residentes en Galicia ten o galego como lingua habitual e o 35% úsao indistintamente co español.
Pese a isto tan só 1 de cada 18 nenos e nenas das escola infantís –sostidas con fondos públicos– poden recibir a atención educativa en galego, segundo o estudo realizado pola Mesa pola Normalización Lingüística.
Resumindo:
Estanse a dar os pasos para que a lingua galega se sitúe en perigo de extinción.
Estase a denegar o dereito da infancia en Galicia á educación en galego.

Que facer?

Pode contribuír á solución unha acción decidida como a da iniciativa –non gobernamental– promovida pola asociación sen ánimo de lucro Galiza co Galego: as escolas infantís en galego como Avoaescola.
Participe cunha doazón.

Galiza co Galego é unha asociación en prol da educación en galego...

A qué destinaremos ás achegas

Galiza co Galego está a axudar a Avoaescola na comarca de Ferrol (http://gl.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Ferrol) a iniciar o seu andar.

Unha vez conseguido este obxectivo, colaborará para pór en marcha novas escolas infantís en calquera punto de Galicia.
Os agasallos

Galiza co Galego agasallará as persoas colaboradoras con 500 € por cada euro doado,

no caso de que resulte agraciado o número 37.125, Serie 1, Fracción 1ª no sorteo da "Lotería" do 30 de agosto de 2014 co premio especial de 3.000.000 €.

Contacto:

comisiongalizacogalego@gmail.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario