mércores, 20 de agosto de 2014

A Xunta repón os concertos aos centros que separan por sexo

A Xunta devolveu aos centros que separan por sexo en Galicia a posibilidade de concertar os primeiros cursos, que lles retirou o pasado ano. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que modifica os concertos educativos en virtude da aplicación da LOMCE.
A Xunta retirou o pasado ano a estes centros a posibilidade de concertar para os primeiros cursos de Primaria ou Secundaria, segundo o caso, ata que o Tribunal Supremo se pronunciara sobre o recurso que pesa sobre o financiamento destes centros.

Con todo, a pesar dunha recente sentenza, baseada na LOE, a Xunta indica na orde que publica o DOG que a nova normativa de aplicación é a LOMCE, que derroga e substitúe á lei anterior.

"A LOMCE, na súa disposición transitoria segunda, regula a aplicación temporal do artigo 84.3 da LOE a centros privados aos que se lles denegou a renovación do concerto ou se lle reduciron unidades polo único motivo de ofrecer unha educación diferenciada por sexos; centros que, no prazo de dous meses desde a entrada en vigor da LOMCE, puideron formular a solicitude de aplicación do anterior precepto da LOE para o resto do vixente período de concertos", indica a orde publicada hoxe no DOG.

A orde publicada por Educación sinala que o artigo da Lomce indica que "non constitúe discriminación a admisión de alumnos ou a organización da de educación diferenciada por sexos, e que en ningún caso a elección da educación diferenciada pode implicar un trato menos favorable en calquera aspecto para as familias, alumnado e centros, nin unha desvantaxe á hora de subscribir concertos".

En total, o próximo curso haberá 3.837 unidades concertadas no sistema educativo galego coas que se dará resposta ás necesidades educativas especialmente de localidades con gran densidade de poboación escolar, segundo a Xunta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario