martes, 19 de agosto de 2014

A Confederación de Anpas Galegas critica a publicación dunha orde “adiantando un decreto que aínda non está aprobado”

A Confederación Anpas Galegas expresa a súa crítica pola publicación no DOG do pasado 14 de agosto da Orde pola que se regula a implantación da Lomce en primaria para o curso 2014-15 para facer, segundo as súas propias palabras “unha translación literal dos preceptos do decreto en trámite “.
“Criticamos non só o desprezo institucional da normalidade legal, cando se publica unha orde adiantando un decreto que aínda non está aprobado, dándolle así carácter de innecesariedade a aquela normalide; como tamén á falta de respecto á comunidade educativa cando se pretende que o próximo curso académico se rexa por unha normativa aprobada no momento de menor actividade laboral e social”, asegura Fernando Lacaci, Vicepresidente da Confederación Anpas Galegas.
Así mesmo, engade que “isto fainos temer que a implantación da Lomce, que rexeitamos e rexeitaremos, vaise facer no noso país sen formación previa ao profesorado, sen un achegamento ás familias da nova realidade que afectará aos seus fillos e fillas, e sen que a sociedade teña a información completa e equilibrada de cómo se vai artellar o profundo cambio que quere supor unha nova lei educativa que vai comezar a súa andaina con este case inexistente nivel de claridade e preparación”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario