xoves, 21 de agosto de 2014

Gomendio admite que a contía das bolsas baixou case 300 euros

  • A secretaria de Estado de Educación sinalou que a cantidade media baixou de 3.101 euros a 2.824
  • Gomendio tamén sinalou que son "poucos" os alumnos que recibiron a parte variable das bolsas

A secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, Monserrat Gomendio, confirmou este xoves que a contía media das bolsas universitarias baixou case 300 este curso: de 3.101 euros a 2.824.

Así expresouse a secretaria de Estado durante a rolda de prensa posterior á celebración da Conferencia Sectorial de Educación, onde someteu ao parecer dos responsables autonómicos do ramo a proposta de regulación do sistema de bolsas para o curso 2014/2015, que recolle novidades como unha rebaixa da esixencia para xustificar a axuda nas ramas de Ciencias e Ensinanzas Técnicas.

A ' número dous' do Ministerio de Educación explicou que durante a reunión se fixo unha análise dos resultados que houbo no curso 13/14 en relación cos cambios que había nas condicións do Decreto Albores para este ano académico. Neste sentido, indicou que aumentou "a dotación presupostaria para as bolsas e axudas ao estudo xerais tanto no ámbito universitario como no non universitario, de forma que se superou a cantidade de 1.400 millóns de euros", sendo "a partida máis importante da historia".

No ámbito universitario, a secretaria de Estado sinalou que houbo un aumento de bolseiros do 10,7%, cunha estimación de 322.000 alumnos subvencionados aproximadamente, e engadiu que, en contra das "previsións pesimistas", se conseguiu un aumento no número de bolseiros porque se logrou "fomentar e incentivar o esforzo", aumentando a nota media de 6,8 a 7,4, así como aumentou "considerablemente" a porcentaxe de créditos aprobados.

Segundo Gomendio, como consecuencia do mellor rendemento dos alumnos a porcentaxe de bolsas concedidas aumentou do 54,46% ao 59,6%. En concreto, resaltou que a porcentaxe de bolsas denegadas por non cumprir cos requisitos descendeu "notablemente do 21,20% ao 16,48% ".

Poucos recibiron a contía variable

Seguidamente, agregou que "a contía media no ámbito universitario ten descendeu levemente, de 3.101 euros a 2.824 euros". Nesta liña, precisou que "todos" os alumnos subvencionados recibiron a parte fixa e que son "poucos" os que recibiron a parte variable.

En relación coas bolsas non universitarias, Gomendio afirmou que "descendeu o número de negacións por repetir curso ou por non superar en número de materias que se pide dun 7,5% a un 6,9% e non obstante incrementou como consecuencia do cambio na normativa a porcentaxe de bolsas que foron denegadas aos alumnos que xa realizaron estudos do mesmo nivel". Neste caso das bolsas non universitarias, a contía media aumentou, segundo a secretaria de Estado, de 1.326 euros a 1.482 euros," aínda que diminuíu o número de bolseiros con 313.391 este ano fronte aos 336.660 do curso 2012/2013.

Ademais, engadiu que a distribución das bolsas cambiou, de forma que o curso pasado o 44% dos bolseiros percibía unha contía inferior a 500 euros, mentres que no curso 2013/2014 "tan só un 12% " está nesta situación e un 86% percibe contías de "entre 500 e 3.500 euros".

En canto aos cambios que hai neste Decreto Albor, destacou que agora se inclúe como potenciais bolseiros aos estudantes da nova modalidade de Formación Profesional básica, se diminuíu a esixencia de requisitos académicos en Ciencias e en Tecnológicas de aprobar o 50% ao 40% dos créditos porque o impacto era "demasiado elevado" comparado con outra áreas, se incrementou a dotación para familias numerosas, e van poder percibir unha contía variable os alumnos de universidades non presenciais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario