martes, 4 de agosto de 2015

Só dous de cada dez galegos ten un bo nivel de comprensión científica

O 44% dos galegos asegura recibir un nivel de educación nesta área baixo ou nulo e un 95% considera necesario recibir unha maior formación en ciencia.

Os galegos non están feitos para a ciencia. Iso se se ten en contra un recente estudo que apunta que só o 24% deles afirma ter un bo nivel de comprensión científica, mentres que o 53% só entende os conceptos máis básicos e o 23% admite que lle resulta complicado. 
 
O informe, realizado en 2014 por AstraZeneca co obxectivo de analizar o coñecemento e as expectativas dos galegos ante a ciencia, destaca que un 43% dos enquisados considera contar cunha educación científica media, mentres que un 39% afirma recibir un nivel baixo de formación e un 6% asegura non ser formado nesta área. 
 
Aínda que para catro de cada dez galegos o seu grao de educación é baixo ou nulo, é importante destacar que o 96% considera que ter coñecementos básicos sobre ciencia é fundamental. De feito, o 95% dos enquisados recoñece que é necesario impulsar unha maior formación en ciencia, sobre todo nos centros educativos que, cun 87%, encabezan a listaxe de lugares nos que se debe adquirir devandito coñecemento, seguidos de Internet (38%) e os medios de comunicación (28%). 
 
Ademais, para sete de cada dez galegos a tecnoloxía axuda á promoción do coñecemento científico. Iso si, á hora de descubrir conceptos novos e profundar nesta disciplina é importante que o texto sexa divulgativo e así o manifestaron o 57% dos enquisados. Outros factores que fomentan a consulta de material científico son que a súa presentación sexa atractiva  (50%) e o prestixio da fonte (46%). 
 
Neste sentido, hai unha grande diferencia entre a poboación máis nova e os maiores de 55 anos.  Por unha banda, aprécianse amplos contrastes nos galegos enquisados (16 a 24 anos), xa que un 27% asegura ter un nivel de educación científica medio-alto. Mentres tanto, o 40% dos galegos maiores de 55 afirma posuír un nivel baixo de formación en ciencia 
 
Na análise dos resultados por Comunidade Autónoma,  Galicia ocupa a décima posición das comunidades nas que os cidadáns afirman ter un dos niveis máis baixos en educación en ciencia.
 
As maiores porcentaxes de persoas que afirman ter un bo nivel de comprensión científica e un grao de educación alto neste ámbito corresponden ás mesmas rexións: Murcia e Comunidade Valenciana. Con todo, no caso dos niveis máis baixos de educación e comprensión, non existe esta dualidade. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario