venres, 7 de agosto de 2015

SERGAS, magóasme nos ollos

Neste estraño bilingüísmo en que vivimos dáse unha cousa ben curiosa. No castelán, calquera erro lingüístico, por pequeno que sexa, é motivo de vergoña. Se nun hospital español houbese un rótulo que dixese, por exemplo, *neumolojía en vez do correcto neumología todo o mundo se alporizaría e sería corrixido decontado. No galego isto non acontece así. Se nun hospital galego existe un rótulo que di *neumoloxía en vez do correcto pneumoloxía, ninguén lle dá importancia. E o que é peor, se alguén se decata do erro e ten a ousadía de queixarse, o resto da xente contéstalle con reproches. Porque o castelán hai que o escribir ben, mais no galego todo vale.
  1. Camilla en galego é padiola, andas ou angarellas.
  2. Armacén, aínda que é unha forma que existe no galego, non é a palabra normativa, que sería almacén. E suero é soro.
  3. Extravismo non existe en lingua ningunha, refírense ao estrabismo.
  4. Ieso é aquilo que repetía a Pantoja de Puerto Rico. O material que se usa para inmobilizar as fracturas dos ósos chámase xeso.
  5. Excluxivo é a maneira en que Rajoy pronuncia exclusivo.

Tes algunha foto do galego maltratado nun hospital ou centro de saúde? Envíaa por correo-e a contacto@asmireunhanoites.com ou nun tweet mencionando @MIReunhanoites para facer a segunda parte deste artigo!

Ningún comentario:

Publicar un comentario