xoves, 31 de outubro de 2013

España, dos que máis recortaron en educación da UE pola crise

España encóntrase entre os países da Unión Europea que máis recortaron o gasto en educación como resposta á crise económica, o que agrava os principais problemas do sistema educativo español, como a alta taxa de abandono escolar e a difícil transición entre sistema educativo e mercado laboral, segundo un informe publicado este mércores pola Comisión Europea.
Así, sinala que o gasto público en educación en España caeu do 5,1% en 2009 ao 4,7% do PIB en 2011, por debaixo da media europea do 5,3%. E a asignación presupostaria total para educación diminuíu un 4,1% en 2012 e un 7,3% en 2013, de acordo co estudo.
Ademais de España, outros 15 Estados membros diminuíron o seu gasto en educación no período entre 2008 e 2011: Irlanda, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Romanía, Bulgaria, Grecia, Italia, Chipre e Hungría.
A maioría dos recortes empezaron a aplicarse en educación universitaria, pero España, Bulgaria, Italia, Letonia e Romanía axustaron gasto en todos os niveis educativos durante ese período. O gasto anual por estudante en España tamén baixou en todos os niveis educativos, pero mantense por enriba da media comunitaria.
"A caída do gasto en educación nos últimos anos nestes dezaseis Estados membros representa unha tendencia preocupante e esixe reforzar a eficacia da eficiencia do investimento en educación e apoiar a innovación e a competitividade", subliña o informe de Bruxelas. Neste sentido, apunta que isto é particularmente importante no contexto das limitadas previsións de crecemento do PIB para 2014.
"Os principais retos no sistema educativo español son a transición dende a educación e a formación ao mercado laboral, unha persistente alta taxa de abandono escolar con grandes disparidades rexionais e desaxustes nas cualificaciones, incluíndo na educación superior," sinala o Executivo comunitario.
Ademais, segundo o informe, estes retos están agravados pola situación económica en España, que esixiu significativos esforzos de consolidación fiscal, con recortes presupostarios en educación dende 2011 a nivel nacional e rexional.
Aínda que se fixeron progresos na loita contra o abandono escolar e o sistema de formación profesional, ambas as dúas cuestións seguen sendo "unha importante causa de preocupación", subliña o Executivo comunitario, xa que existe o risco de que a elevada taxa de paro xuvenil "se converta en estrutural".
O informe sinala que "tendo en conta as dificultades financeiras", os esforzos do Goberno español para combater estes problemas "se concentran en medidas normativas", en particular a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e a reforma do sistema de formación profesional.
Neste capítulo, a Comisión pide a España que acelere a posta en práctica do sistema de formación profesional dual, que combina estudos con prácticas en empresas. "Requiriranse máis esforzos continuados que impliquen conxuntamente ás autoridades públicas, os centros educativos e os empresarios para estender e consolidar o sistema de formación profesional dual" "en España", apunta.
Iso é urxente, segundo o Executivo comunitario, porque "España carece dunha estratexia global para axustar de forma eficaz aos cambios na súa estrutura produtiva". "En particular, a formación e as cualificaciones non están suficientemente actualizadas e adaptadas ás necesidades do mercado, en particular nos sectores con mellores perspectivas de desenvolvemento económico", apunta o informe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario