martes, 11 de marzo de 2014

Pais de alumnos presentan no TC un informe sobre a "dubidosa" constitucionalidade da LOMCE

"Vulnera de 27 preceptos".

A Confederación Estatal de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA) presentou no Tribunal Constitucional (TC) un informe sobre a "dubidosa" constitucionalidade da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).
Ante a imposibilidade de interpoñer un recurso de inconstitucionalidade --só reservado ao Valedor do pobo, cincuenta deputados ou senadores e asembleas das comunidades autónomas e os seus órganos colexiados executivos-- esta organización de pais, maioritaria no ensino público debulla no seu informe os vinte e sete preceptos constitucionais que, ao seu xuízo, vulnera a LOMCE.
CEAPA manifesta, así mesmo, o seu respaldo todos os recursos de inconstitucionalidade que se presentaron dentro do prazo estipulado por parte de varias comunidades autónomas e o PSOE, que pretenden a anulación de apartados da LOMCE que "atentan" contra o modelo educativo e social existente mediante disposicións " de, cando menos, dubidosa constitucionalidade".
A xuízo desta organización de pais, o que "non" parece comprensible" é que o Valedor do pobo non presentase o seu propio recurso de inconstitucionalidade á LOMCE, malia que fosen "moitas" as voces --CEAPA entre elas-- que llelo reclamaron publicamente e dirixiron por escrito a súa solicitude a esta institución encabezada por Soledad Becerril.
Estes pais de alumnos advirten de que seguirán traballando ata conseguir a derrogación da LOMCE, por considerala "gravemente prexudicial" para a sociedade. Isto inclúe a presentación de recursos ante os desenvolvementos lexislativos que se realicen no ámbito estatal, así como o asesoramento ás federacións e confederacións autonómicas de pais para que poidan facer o correspondente cos desenvolvementos lexislativos autonómicos da devandita lei.

Ningún comentario:

Publicar un comentario