venres, 7 de marzo de 2014

Convocada Mesa Sectorial para tratar a convocatoria de oposicións, concurso de directores/as e prazas sometidas a convenio, licenzas de formación, programa PIALE e varios curriculos de FP

Está convocada para o martes 11 de marzo.

A Consellaría de Educación convocou Mesa Sectorial Docente Non Universitaria para o próximo martes 11 de marzo cunha orde do día que inclúe a convocatoria de oposicións 2014, os concurso de méritos para prazas sometidas a convenio ou a programas específicos e para nomeamento de directores/as, os anteproxectos de decreto polos que se establecen os currículos de vairos ciclos formativos de grado superior de artes plásticas e deseño e as ordes para o reintegro de gastos por asistencia a actividades de formación, convocatoria de prazas para a realizacion de itinerarios formativos relativos ao PIALE e convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014-2015. Accede no interior da nova a toda a documentación.
ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións celebradas os días 6 de novembro e 17 de decembro
2. Proxecto convocatoria oposicións 2014. Ligazón ao borrador.
3. Concurso méritos prazas sometidas a convenio ou a programas específicos. Ligazón ao borrador.
4. Concurso méritos nomeamento directores dos centros docentes públicos. Ligazón ao borrador.
5.  Anteproxectos de decretos polos que se establecen os currículos dos ciclos formativos de grado superior correspondentes a:
6. Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014. Ligazón ao borrador.
7. Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realizacion de itinerarios  formativos para a mellora da súa comprensión lingüística e comunicativa relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2014. Ligazón ao borrador.
8. Orde pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014-2015 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. Ligazón ao borrador.
9. Rogos e preguntas.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario