martes, 11 de marzo de 2014

Axudas para os proxectos de innovación en dinamización lingüística dos centros educativos

A Xunta de Galicia vén de facer pública, a través do Portal Educativo e da web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a convocatoria pola que se establecen as bases para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes da titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2013-14.
O obxectivo desta disposición é apoiar os cinco mellores proxectos de centro, ou de ata tres centros agrupados, que redunden no uso do galego oral, no achegamento a esta lingua do alumnado procedente do estranxeiro e das súas familias, na colaboración con entidades externas ao centro educativo para promover o idioma propio de Galicia ou na relación da lingua galega coas tecnoloxías da información e da comunicación. Trátase, en definitiva, de recoñecer, apoiar e difundir a innovación educativa en materia de promoción da lingua galega para estendela e facela máis eficaz.
O prazo para presentar os proxectos está aberto desde hoxe mesmo e ata o día 6 de abril.
Recoñecemento e axuda
Os cinco proxectos seleccionados como excelentes recibirán unha dotación económica de 2.000 euros cada un, apoio e asesoramento para a posta en marcha do proxecto e a difusión deste, así como das experiencias e materiais producidos a raíz da súa implementación, no espazo habilitado na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística para os equipos de dinamización da lingua galega.
Ademais, o profesorado implicado no desenvolvemento do proxecto seleccionado verá recoñecido o seu compromiso cunha certificación de participante nunha actividade de innovación educativa en que se fará constar a equivalencia con 30 horas de formación permanente do profesorado.
Tamén se establecen dúas mencións de honra, sen dotación económica, pero co resto dos apoios e recoñecementos.
Máis información no web da SXPL.

Ningún comentario:

Publicar un comentario