luns, 10 de marzo de 2014

Criar un fillo ata os 18 custa como mínimo 97.000 euros

Téñeno complicado as familias galegas para sacar adiante os fillos, como queda acreditado por un dos índices de fecundidade máis baixos de Europa: 1,08 fillos por muller (1,32 é a media española). Para criar un menor ata os 18 anos é necesario inverter unha media de 5.396 euros por ano; 97.128 ao chegar á maioría de idade. Pero se collemos unha media máis realista, en consonancia co que sería o gasto dunha familia de clase media-baixa nunha cidade galega, o gasto por ano vaise ata 7.502 euros; 135.050 ao chegar aos 18 anos. O custo redúcese moito a partir do segundo fillo.
Para unha familia de poder adquisitivo moderado, o maior desembolso prodúcese nos tres primeiros anos de vida do fillo, que é cando hai que asumir compra de roupa -cada tres meses ao principio-, produtos especiais de alimentación e aseo, como cueiros, e unha serie de mobles e dispositivos inevitables, como a cadeira do coche, o cochiño ou o berce.
A partir dos 3 anos comezan os gastos escolares, como os libros de texto, que poden estar en torno a 200 euros por curso. Para o uniforme ou a roupa alternativa e o calzado hai que contar con 300. Tamén aparecen os aniversarios, para os que se reservan entre 80 e 100 euros se se evitan os parques de bólas e se opta por solucións caseiras.
No tramo de 6 a 12, os fillos incorpóranse ao consumo familiar, pero chega a comuñón e, con ela, os videoxogos e ata o móbil. A tecnoloxía mediatiza o consumo entre os 12 e os 15 coa compra de ordenador ou comprimido, o MP4 ou similar, e un gasto en alimentación que sobe ata 300 euros por fillo ao mes. O investimento volve dispararse inevitablemente entre os 15 e os 18, e non digamos se incluímos unha viaxe de idiomas.
Mil cincocentos euros ao ano
O cálculo de gasto familiar que se fixo parte dos datos da Confederación Española de Organizacións de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios (Ceaccu), actualizados co IPC sectorial. Presenta tres supostos cunha forquita moi ampla, porque o gasto, en definitiva, se axusta ao final ás posibilidades de cada familia. En calquera caso é moi complicado baixar deses 5.400 euros de media anual.
A outra cara da moeda da crianza dos fillos son as axudas á natalidade que reciben as familias, que, por termo medio, cobren só o 20% do gasto durante os tres primeiros anos de vida do fillo. Despois extínguense. Que recibe unha familia galega para criar o seu fillo? Unha axuda universal da Xunta de 360 euros ao ano (vía IRPF ou prestación) por cada vásteza. Segundo a Consellería de Traballo e Benestar, é a máis elevada de España e crecerá ademais ata 400 euros no 2015 e ata 450 no 2016.
Ademais están os 100 euros ao mes que dá o Estado á nai traballadora. É dicir, que esta non os percibe durante a baixa por maternidade ou unha excedencia posterior. Cen euros que, por certo, non se actualizan dende o ano 2003, polo que hoxe, inflación en man, equivalen a 76.
Os que lograsen sumar esas dúas achegas percibirían 1.560 euros ao ano. Isto supón un 20,2% do gasto anual por fillo para unha familia que fai o gasto mínimo, e un 18, 4% para outra de gasto medio. E só durante tres anos.
O Estado concede tamén unha axuda para fillos menores de 18, de 24,25 euros ao mes (291 por ano), pero unicamente para rendas familiares inferiores a 11.264 euros anuais. Segundo Mariano Martínez-Aedo, vicepresidente do Instituto de Política Familiar (IPF), «se os dous cónxuxes perciben o salario mínimo xa non poden optar a esa axuda, polo que só unha de cada nove familias en España a ten». Martínez-Aedo recorda que a media europea desta prestación é de «125 euros ao mes, e ademais é universal, sen limitacións de renda,».
Sosteñen na Xunta que «Galicia é a única comunidade, xunto con Valencia, que mantén a dedución durante vos tres primeiros anos de vida do menor». Con todo, os expertos en demografía consideran insuficientes as axudas á familia nun país «que é o vagón de cola de Europa nese campo, xunto con Polonia, Portugal, Lituania e Malta», destacan no IPF. Ignórase ademais a recomendación da OIT, que pide un mínimo de 18 semanas por maternidade, e en España son 16. Suecia está entre 68 e 55; Bulgaria, en 58, e Noruega, entre 49 e 59.

Ningún comentario:

Publicar un comentario