mércores, 19 de marzo de 2014

Esquerda Plural pide no Congreso que se cancele a implantación da LOMCE a través dunha moción

A Esquerda Plural (IU-ICV-CHA) someterá a votación no Pleno desta semana do Congreso a retirada dos decretos que desenvolven a Lei Orgánica para a Mellora da Educación (LOMCE), así como o seu calendario de implantación, "á vista dos múltiples recursos de inconstitucionalidade presentados, onde se denuncia expresamente a invasión de competencias por parte da administración central, sobre todo no ámbito curricular".
Trátase da moción, consecuencia da interpretación que a semana pasada debateu o ministro de Educación, José Ignacio Wert, coa voceira da Esquerda Plural na materia, Caridade García Álvarez, que se debaterá e votará na sesión plenaria desta semana.
IU-ICV-CHA fai referencia ao decreto polo que se establece o currículo básico de Primaria, así como o que determina aspectos específicos da Formación Profesional Básica, aprobados no BOE do pasado 1 de marzo.
No caso contrario de que non se supriman estes decretos que desenvolven a norma, nin o seu calendario de implantación, a formación de esquerdas pide que se abra un amplo proceso de debate, con participación de todos os sectores educativos que permita analizar e alcanzar acordos sobre os aspectos básicos do currículo das diferentes etapas que deben ser reguladas, para posibilitar ás comunidades e centros educativos a participar do citado desenvolvemento curricular.
Ademais, quere que se vote na Cámara se instar o Goberno a garantir a formación integral de todo o alumnado nas etapas obrigatorias, incluíndo a Educación artística (música e plástica) e 'Educación para os dereitos humanos e sociais' no currículo común.
Á súa vez, formula que se vote unha aposta por un modelo curricular que favoreza unha comprensión global da realidade, sen predeterminar competencias e estándares de aprendizaxe avaliables, e que se garanta o apoio á diversidade do alumnado na educación obrigatoria ata os 16 anos, como "obxectivo fundamental" para contribuír ao éxito escolar de todo o alumnado.
Por outro lado, quere que se suprima o "adoutrinamento relixioso" en todas as etapas e niveis educativos e que "a materia de Relixión desapareza do currículo escolar e, por ende, a súa materia alternativa.
Finalmente, solicita a eliminación das avaliacións externas que "só contribúen á estandarización do currículo, á clasificación do alumnado e á perda da autonomía do profesorado".
IU-ICV-CHA argumenta na súa iniciativa, que a maioría de organizacións presentes no Consello Escolar do estado manifestaron o seu rexeitamento a estas normas por entender, entre outros puntos, que deixan "unha escasa marxe" de autonomía ás comunidades e aos centros educativos á hora de exercer o papel que lle atribúe a propia lei no desenvolvemento de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Así mesmo, sostén que a distribución de competencias que se formulan nos decretos aprobados supón unha "recentralización" do currículo, ao atribuírse o 50 por cento dos contidos das materias troncais e do seu horario lectivo mínimo, ademais dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables relativos aos contidos das materias específicas, porque "están a suprimir a autonomía das comunidades e do profesorado na configuración do currículo".

Ningún comentario:

Publicar un comentario