mércores, 26 de marzo de 2014

Movemento Dezao anima as familias a non escoller Relixión

O colectivo rexeita que teña o mesmo peso que outras materias. Alega que a formación relixiosa pode recibirse fóra do horario.

Movemento Dezao polo Ensino Público celebra a súa asemblea ordinaria no salón de actos do IES Laxeiro hoxe, a partir das 20.30 horas. Entre os asuntos que se abordarán na reunión figura o posicionamento do colectivo respecto á elección da materia de Relixión por parte das familias con vistas ao próximo ano académico. A agrupación "anima" a todas as familias a "non" escoller "Relixión" á hora de matricular os seus fillos.
Movemento Dezao móstrase moi crítico coa nova lei de educación (Lomce), na cal a Relixión volve ser unha materia avaliable, co mesmo peso para os efectos de promoción e de cálculo de media que materias como Matemáticas, Ciencias Sociais ou as distintas linguas. Dado que Relixión non pode ser obrigatoria, a Lomce establece alternativas: Valores Sociais e Cívicos en Primaria e Valores Éticos en Secundaria, que, para que sexan compatibles coa relixión, serán ofertadas no grupo das "materias específicas" -ata agora coñecidas como "optativas" -, de modo que entran en competencia directiva coas seguintes materias: Educación Artística ou 2ª Lingua Estranxeira en Primaria, e Cultura Clásica, Educación Plástica, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, Música e 2ª Lingua Estranxeira, niso. En Bacharelato non se oferta a materia de Valores, pero si Relixión, de novo entre as específicas e en competencia directa, por exemplo, con Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, Historia da Filosofía ou 2ª Lingua Estranxeira.
Dende a agrupación mostran o seu "rexeitamento a que a Relixión se poña ao mesmo nivel e mesmo poida substituír a aprendizaxe de materias fundamentais para a formación académica da nosa xuventude". Por este motivo, solicitan ás familias que eximan de Relixión os seus fillos no colexio. Argumentan que esta postura "non" supón unha falta de respecto polas crenzas dos pais, sexan cuales sexan", senón unha "defensa da prioridade que se debe dar na escola á formación académica" das novas xeracións de cara ao seu "desenvolvemento intelectual" e o seu "futuro profesional". Entenden que a relixión pertence ao "ámbito persoal e familiar" e, polo tanto, "non" debería ocupar "un espazo no horario lectivo". De feito, engaden, renunciar á formación relixiosa no centro escolar non impide en ningún caso recibila fóra do horario de clase, como calquera actividade extraescolar elixida libremente por cada familia ou alumno.
Asemblea xeral
Polo que se refire á asemblea xeral desta noite, a orde do día inclúe un informe da xunta directiva que preside Miguel Ángel Muñoz sobre a situación económica e as actividades realizadas dende a última reunión da masa social. Antes da quenda de propostas e suxestións, considera a aprobación do plan de traballo para este ano e a renovación parcial da xunta directiva, en concreto, o relevo de Araceli Costoya, no seu posto de tesoureira, polo vogal María Elena González.

Ningún comentario:

Publicar un comentario