xoves, 13 de xuño de 2013

Uns 35.000 estudantes perden a bolsa polos recortes do ministro Wert

O ministerio aforra 110 millóns cos novos requisitos académicos que deixaron sen axudas a un 12% dos actuais subvencionados.

Un estudo realizado por expertos en financiamento universitario, ao que tivo acceso a Cadea Ser, sinala que o próximo curso o recorte alcanzará ao 30% dos subvencionados, elevando case 85.000 o número de estudantes que perderán as axudas. Esta investigación sinala que en apenas dous anos, España retrocederá a niveis de investimento de hai unha década cun recorte de máis de 300 millóns de euros en axudas ao estudo

A máis crise menos bolsas. É a conclusión do primeiro ano de aplicación do novo decreto de bolsas posto en marcha polo ministerio de Educación este curso 2012-1013. Os datos que manexamos e a súa extrapolación estatística permiten chegar á conclusión de que polo menos un 12,21% dos actuais subvencionados perderon a axuda este ano pola aplicación dos novos requisitos académicos introducidos polo departamento de José Ignacio Wert. É o impacto estatístico que tivo a elevación dun 5 a un 5,5 da nota esixida para acceder" á universidade" "en primeiro curso, e do endurecemento da porcentaxe de créditos aprobados para renovar a bolsa no resto de cursos", sinala Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Xaén, e experto en financiamento universitario. O estudo realizado por Armenteros e José Antonio Pérez García, economista e xerente da UPV analiza o impacto do decreto de bolsas mediante a extrapolación ao conxunto do sistema universitario dos datos rexistrados en dúas universidades: unha xeralista e de tamaño mediano, a de Xaén, e outra especializada e de gran tamaño, a Politécnica de Valencia.
"En dous anos o ministerio recortará un terzo o gasto real en bolsas"
Segundo esta análise, o novo decreto de bolsas tivo dúas claras consecuencias: hai menos alumnos con axudas (a pesar de que as solicitudes se incrementaron este ano por efecto da crise) e o ministerio de Educación gastarase 110 millóns de euros menos que o curso pasado. A situación será moito peor o próximo ano coa entrada en vigor do novo decreto de bolsas que ultima o ministerio e que establece criterios aínda moito máis restritivos. Para o acceso á Universidade, a nota pasará do 5,5 actual a un 6,5 e ademais, para renovar a bolsa haberá que aprobar o 100% dos créditos matriculados en todas as ensinanzas, salvo no caso dos estudos técnicos onde se esixirá un 85%. Estas novas esixencias, unidas aos novos criterios de repartición que reduce a contía da práctica totalidade das axudas, supoñerá, segundo as proxeccións estatísticas incluídas nesta investigación, que un de cada tres subvencionados deixará de percibir a axuda no curso 2013-2014. "Calculamos que, en consecuencia, o ministerio aforrará o próximo ano uns 315 millóns de euros en bolsas, o que supón un recorte dun terzo no gasto real en bolsas universitarias e co que retrocederemos a niveis de investimento de hai unha década", sinala Hernández Armenteros.
"En dous cursos pasaremos dun 23% de subvencionados no sistema universitario a apenas un 16% "
Segundo Armenteros, o novo sistema reducirá drasticamente a porcentaxe de alumnos beneficiados por unha bolsa que se conseguira elevar nos últimos dez anos en España. "Con moito esforzo conseguírase que un 23% do total de universitarios contasen con algún tipo de axuda, agora dun plumazo, en apenas dous cursos, volveremos a unhas taxas de cobertura en bolsas de apenas un 16%, cifras similares ás que había no curso 2003-2004. E o máis preocupante é que aínda non sabemos cantos dos alumnos que perden a condición de subvencionados perderán definitivamente a condición de estudantes universitarios. É dicir, cantos alumnos quedarán fóra da universidade por non poder pagar os estudos".
Esa circunstancia comeza a aflorar de xeito preocupante en moitos campus, con decenas de miles de alumnos que engrosan a lista de non pagamentos e que nas últimas semanas acaban de recibir a confirmación de que se lles denega a bolsa. Ademais, este curso quen non aproben polo menos o 50% dos créditos e fosen beneficiarios dunha axuda, non só a perderán senón que terán que devolver a contía da axuda percibida. Unha situación que pode ser dramática para moitas familias que pasarán a ter a condición de "morosas", é dicir, o ministerio de Educación podería proceder ao embargo das cantidades correspondentes.
"Non" é "xusto esixir maior esforzo académico só aos bolseiros"
Armenteros cuestiona os criterios do ministerio para endurecer os requisitos académicos de cara á obtención dunha bolsa. "Pódese falar de esixencias de rendemento académico, que por certo xa existen, pero sempre e cando sexan para o conxunto dos estudantes e non dependan da súa situación económica. Unha bolsa é para compensar a desigualdade económica no acceso a un dereito, é unha forma de garantir que uns recursos máis modestos non van impedir a un mozo poder estudar. Por iso non comparto a idea de que só se esixa máis esforzo só a quen obxectivamente o teñen máis complicado".

Ningún comentario:

Publicar un comentario